CFDs: Ορισμός και κίνδυνοι για cfd traders

CFDs: Ορισμός και κίνδυνοι για cfd traders

Τα CFDs είναι συμβάσεις επί διαφορών.

Που λειτουργούν ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα. Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα. Και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, λόγω ότι φέρουν υψηλό κίνδυνο. Είναι όμως για traders που επιζητούν γρήγορο κέρδος με το αντίστοιχο ρίσκο;

Δείτε παρακάτω τι είναι τα cfd και ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που ενέχουν οι επενδύσεις σε CFDs που πρέπει κάθε trader να λαμβάνει υπόψη, στην επιλογή της όποιας επενδυτικής του απόφασης. Aνεξάρτητα του χρονικού του ορίζοντα.

Τα CFDs (Contracts for Difference) ή στα ελληνικά “Συμβόλαια επί της Διαφοράς”, δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στο Λονδίνο. Από τους Brian Keelan & Jon Wood. Τα CFDs είναι Χρηματοοικονομικά Προϊόντα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των παραγώγων [derivatives] του Χρηματιστηρίου. Και είναι σχεδιασμένα για βραχυχρόνιο trading και όχι για μακροχρόνιο.

Ένα CFD αποτελεί ένα συμβόλαιο, το οποίο ακολουθεί την τιμή ενός πραγματικού στοιχείου ενεργητικού, πχ. forex, μετοχή, δείκτη, εμπόρευμα, κρυπτονόμισμα, χωρίς να προσφέρει φυσική κατοχή του ίδιου του επενδυτικού προιόντος. Οπότε όταν αγοράζετε ένα Συμβόλαιο επί της Διαφοράς ως επενδυτικό προϊόν, αγοράζετε ένα συμβόλαιο από τον Online CFD Broker. Ο οποίος είναι ο market maker. Και με το συμβόλαιο συμφωνείτε σε μια συγκεκριμένη τιμή για το συγκεκριμένο asset.

*ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το asset δεν σας ανήκει… Δηλ.δεν έρχεται στην κατοχή σας, το ίδιο το επενδυτικό προιόν. [δεν είστε πραγματικός κάτοχος του υποκείμενου προιόντος, μα του Συμβολαίου επί της Διαφοράς]. Για παράδειγμα μπορείτε να κάνετε μια βραχυχρόνια επένδυση σε μετοχές με CFD [με μικρό κεφάλαιο και σε ελληνικές μετοχές] ή σε κάποιο εμπόρευμα [commodity] χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε το ίδιο το εμπορευμα, πχ ραβδο χρυσού, βαρέλι πετρελαίου κτλ.


6 Συμβουλές πριν ξεκινήσετε να κάνετε trading  με CFDs:

 1. Μη χρησιμοποιείτε χρήματα που δεν σας περισσεύουν, διότι μπορεί να χάσετε περισσότερα από αυτά που επενδύσατε.
 2. Οι συναλλαγές μέσω CFDs θα πρέπει να σας απασχολήσουν μόνον εάν: Έχετε εκτεταμένη πείρα συναλλαγών σε μεταβαλλόμενες αγορές.
 3. Έχετε πλήρη επίγνωση της λειτουργίας τους, περιλαμβανομένων των κινδύνων και των οικονομικών επιβαρύνσεων που συνεπάγονται.
 4. Γνωρίζετε ότι το μέγεθος του κινδύνου που αναλαμβάνετε, είναι ευθέως ανάλογο του μεγέθους της μόχλευσης.
 5. Η θέση σας μπορεί να κλείσει ανεξαρτήτως της τυχόν συμφωνίας σας ή διαφωνίας σας με την απόφαση του παρόχου του προϊόντος, να κλείσει τη θέση σας.
 6. Διαθέτετε επαρκή χρόνο για να παρακολουθείτε ενεργά την επένδυσή σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FOREX   

Επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης:

Μια από τις συνεχιζόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης, είναι η δυσκολία με την οποία επιτυγχάνονται ακόμη και μέτριες αποδόσεις των κεφαλαίων που επενδύονται. Όταν εξετάζουν τρόπους αύξησης των αποδόσεών τους, πολλοί επενδυτές διερωτώνται εάν είναι σκόπιμο να επενδύσουν σε σύνθετα προϊόντα. Τα οποία προσφέρουν την ευκαιρία συναλλαγών με «μόχλευση», όπως είναι τα CFD.

Τα CFD είναι κατάλληλα για τους επαγγελματίες πελάτες ή τους πολύ έμπειρους ιδιώτες πελάτες. Που κατανοούν τη λειτουργία του προϊόντος. Τα δυνητικά τους κέρδη, συχνά διαφημίζονται χωρίς να εξηγούνται πλήρως ή να τονίζονται επαρκώς οι κίνδυνοι που ενέχει η επένδυση σε αυτά. Να έχετε επίσης κατά νου ότι τα CFD, ενίοτε διαφημίζονται από μη αδειοδοτημένες και μη εποπτευόμενες οντότητες. Και ο κίνδυνος άπατης είναι μεγάλος για μη εποπτευόμενες εταιρείες CFD.

Κατά κανόνα, η αγορά και η πώληση των CFD, ιδίως όταν εκτελούνται μέσω Διαδικτύου, δεν συνοδεύονται από επενδυτικές συμβουλές, γεγονός που σημαίνει ότι οι μικροεπενδυτές φέρουν την ευθύνη των αποφάσεών τους, επί των συναλλαγών που επιχειρούν. Ωστόσο, ένας αδειοδοτημένος και εποπτευόμενος πάροχος CFD πρέπει πρώτα να ελέγχει εάν οι συναλλαγές μέσω CFD αποτελούν πρόσφορο επενδυτικό μέσο για σας. Kαθώς και εάν γνωρίζετε τους κινδύνους που αναλαμβάνετε. Τα CFD είναι σύνθετα προϊόντα, τα οποία κατά κανόνα χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση κερδοσκοπικών σκοπών.

Τι είναι το CFD αναλυτικά;

Το CFD είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός «αγοραστή» και ενός «πωλητή», να ανταλλάξουν τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής ενός υποκείμενου μέσου (μετοχές, νομίσματα, εμπορεύματα, δείκτες, κ.λπ.) και της τιμής του κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης.

Τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση. Παρέχουν έκθεση στις αγορές ενώ απαιτούν από εσάς την καταβολή ενός μικρού περιθωρίου («προκαταβολής») επί της συνολικής αξίας της συναλλαγής. Επιτρέπουν στους επενδυτές να επωφεληθούν της ανόδου (λαμβάνοντας θετικές θέσεις (‘long positions’)) ή της πτώσης (λαμβάνοντας αρνητικές θέσεις (‘short positions’)) των τιμών των υποκείμενων μέσων.

Μόλις η σύμβαση λήξει, λαμβάνετε ή καταβάλλετε τη διαφορά μεταξύ της αξίας κατά την λήξη και της αξίας κατά την ένάρξη του CFD ή/και του υποκείμενου μέσου/των υποκείμενων μέσων. Αν η διαφορά είναι θετική, ο πάροχος του CFD θα σας την καταβάλει. Αν η διαφορά είναι αρνητική, θα πρέπει εσείς να την καταβάλετε στον πάροχο του CFD.

Τα CFD μπορεί να μοιάζουν με συνήθεις επενδύσεις όπως οι μετοχές, όμως διαφέρουν σημαντικά, καθόσον ποτέ δεν αγοράζετε ούτε αποκτάτε το υποκείμενο μέσο του CFD.

Παράδειγμα της λειτουργίας των CFD:

Πιστεύετε ότι μια εισηγμένη μετοχή (μετοχή A) είναι υποτιμημένη και ότι η τιμή της θα ανεβεί.

Αποφασίζετε να αγοράσετε 4.000 CFD της μετοχής A στην τιμή των 10 ευρώ ανά CFD. Κατά συνέπεια, η «θέση» σας είναι ύψους 40.000 ευρώ (4.000 x 10 ευρώ). Ωστόσο, δεν πρόκειται να καταβάλετε πράγματι 40.000 ευρώ: Το ποσό που θα πληρώσετε εξαρτάται από το περιθώριο που απαιτεί ο πάροχος του CFD.

Αν ο πάροχος του CFD απαιτήσει από σας, για παράδειγμα, περιθώριο 5% η ελάχιστη αρχική σας πληρωμή ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (40.000 ευρώ x 5%). Η απόδοση που θα λάβετε επί της συγκεκριμένης αρχικής πληρωμής, εξαρτάται από την τρέχουσα τιμή της μετοχής Α, όταν αποφασίσετε να κλείσετε τη θέση σας (ήτοι όταν πωλήσετε το CFD).

Παράδειγμα cfd trading

 • Αν η τιμή της μετοχής Α μειωθεί κατά 5% (από τα 10 ευρώ στα 9,5 ευρώ), η δε μόχλευση είναι 20πλάσια. Τι σημαίνει αυτό; Χάνετε όλο το ποσό (-100%) της αρχικής σας πληρωμής περιθωρίου, ήτοι 2.000 ευρώ.
 • Αν η τιμή της μετοχής Α μειωθεί κατά 10% (από τα 10 ευρώ στα 9 ευρώ), η δε μόχλευση είναι 20πλάσια, χάνετε το ποσό των 2.000 ευρώ της αρχικής σας πληρωμής. Και πρέπει να καταβάλετε επιπλέον 2.000 ευρώ στον πάροχο του CFD (κάλυψη διαφοράς αποτίμησης), εφόσον επιθυμείτε η θέση σας να παραμείνει ανοικτή.
 • Τα παραπάνω ισχύουν και αντίστροφα. Δηλ σε περίπτωση αύξησης της τιμής της μετοχής, θα έχετε υψηλα κέρδη. [πολλαπλάσια κέρδη λόγω της μόχλευσης].

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FOREX 


Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που ενέχουν οι επενδύσεις σε CFDs;

Τα CFD, ιδίως όταν παρουσιάζουν υψηλό βαθμό μόχλευσης (όσο αυξάνεται η μόχλευση του CFD τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος που ενέχει), συνεπάγονται πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου. Δεν πρόκειται για τυποποιημένα προϊόντα. Κάθε πάροχος CFD εφαρμόζει τους δικούς του όρους, τις δικές του προϋποθέσεις και τις δικές του χρεώσεις. Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις σε CFD δεν αποτελούν κατά κανόνα πρόσφορες επενδύσεις για την πλειονότητα των ιδιωτών επενδυτών.

Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω CFDs μόνο σε περίπτωση που επιθυμείτε να κερδοσκοπήσετε σε πολύ βραχυπρόθεσμη βάση ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να αντισταθμίσετε την έκθεση κινδύνου του ήδη υφισταμένου χαρτοφυλακίου σας. Καθώς και αν διαθέτετε εκτεταμένη πείρα στις συναλλαγές, ιδίως στις μεταβαλλόμενες αγορές, και μπορείτε να αντέξετε τις τυχόν ζημίες.

Κίνδυνος 1ος:
Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος σας

Τα CFD δεν αποτελούν κατάλληλο επενδυτικό μέσο για όσους εφαρμόζουν επενδυτικές τακτικές «αγοράς και διακράτησης» επενδυτικών μέσων. Ενδέχεται να απαιτούν διαρκή παρακολούθηση για βραχυχρόνια διαστήματα (λεπτά/ώρες/μέρες). Ακόμη και η διατήρηση της επένδυσής σας έως την επόμενη μέρα σάς εκθέτει σε μεγαλύτερους κινδύνους και συνεπάγεται κάποιες φορές, πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η μεταβλητότητα της αγοράς μετοχών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών αγορών, σε συνδυασμό με την επιπλέον μόχλευση της επένδυσής σας, μπορούν να προκαλέσουν ταχείες μεταβολές στη συνολική επενδυτική σας θέση. Ενδέχεται να χρειαστεί η λήψη άμεσων μέτρων για τη διαχείριση της έκθεσης κινδύνου της επένδυσής σας ή αύξηση του περιθωρίου σας. 

Κίνδυνος 2ος:
Ο κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας επηρεάζει τη συναλλακτική σας ικανότητα. Πρόκειται για τον κίνδυνο που διατρέχετε συνεπεία της τυχόν αδυναμίας σας να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε CFD ή σε άλλα επενδυτικά μέσα που κατέχετε στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε (προκειμένου να αποτρέψετε ζημίες ή να κατοχυρώσετε κέρδη).

Επιπρόσθετα, το περιθώριο που απαιτείται για να καλύπτετε ως προκαταβολή προς τον πάροχο CFD επανυπολογίζεται σε ημερήσια βάση προκειμένου να συνάδει με τις μεταβολές της αξίας των υποκείμενων μέσων των CFD στα οποία έχετε επενδύσει.

Εάν ο εν λόγω επανυπολογισμός (επαναξιολόγηση) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας των υποκείμενων μέσων σε σχέση με την αξιολόγηση της προηγούμενης ημέρας, θα βρεθείτε αναγκασμένος να καταβάλετε άμεσα στον πάροχο του CFD το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση της θέσης του περιθωρίου. Και την κάλυψη της ζημίας.

Εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε το απαιτούμενο ποσό, ο πάροχος CFD μπορεί να κλείσει τη θέση σας ανεξαρτήτως της δικής σας συμφωνίας ή διαφωνίας ως προς την ενέργεια αυτή. Θα πρέπει να αποκαταστήσετε τη ζημία ακόμα και αν στη συνέχεια ανακάμψει η τιμή του υποκείμενου μέσου.

Κίνδυνος 3ος:
Ο κίνδυνος της μόχλευσης

Ο συναλλαγές μέσω μόχλευσης σημαίνουν μεγιστοποίηση των δυνητικών κερδών. Σημαίνουν επίσης μεγιστοποίηση των ζημιών.

Όσο χαμηλότερη είναι η απαίτηση περιθωρίου, τόσο βαίνει αυξανόμενος ο κίνδυνος των δυνητικών ζημιών σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί αντίθετα προς τις προσδοκίες σας. Ενίοτε τα απαιτούμενα περιθώρια μπορεί να μη υπερβαίνουν το 0,5%. Να έχετε κατά νου ότι στις συναλλαγές βάσει περιθωρίου, οι ζημίες σας μπορούν να υπερβούν την αρχική πληρωμή και είναι πιθανό να χάσετε πολύ περισσότερα χρήματα από το ποσό της αρχικής σας επένδυσης.

Κίνδυνος 4ος:
Όρια διακοπής της ζημίας (‘Stop loss’)

Για να περιορίζουν τις ζημίες, πολλοί πάροχοι CFD σας παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής ορίων διακοπής της ζημίας (‘stop loss’). Η υπέρβαση του ορίου τιμής που έχετε επιλέξει ως όριο διακοπής της ζημίας συνεπάγεται το άμεσο κλείσιμο της θέσης σας. Υπό ορισμένες περιστάσεις, η ενεργοποίηση του ορίου διακοπής της ζημίας είναι αναποτελεσματική. Για παράδειγμα περιπτώσεις ταχείας μεταβολής τιμών ή διακοπής λειτουργίας της αγοράς. Τα όρια διακοπής της ζημίας δεν μπορούν να σας προστατέψουν πάντοτε από ενδεχόμενες ζημίες.

Κίνδυνος 5ος:
Ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκτέλεση της συναλλαγής

Ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκτέλεση της συναλλαγής απορρέει από το γεγονός ότι οι συναλλαγές συχνά δεν εκτελούνται άμεσα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρξει χρονική καθυστέρηση μεταξύ του χρόνου διαβίβασης και του χρόνου εκτέλεσης της εντολής σας. Στο διάστημα αυτό, η αγορά ενδέχεται να κινηθεί σε βάρος των συμφερόντων σας, με αποτέλεσμα η εντολή σας να μην εκτελεσθεί στην τιμή που αναμένατε.

Ορισμένοι πάροχοι CFD σας επιτρέπουν να συναλλάσσεσθε και πέραν του ωραρίου λειτουργίας της αγοράς. Έχετε υπόψη ότι οι τιμές αυτών των συναλλαγών ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με την τιμή κλεισίματος του υποκείμενου μέσου. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαφορά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη απ’ όσο ήταν ενόσω η αγορά ήταν ανοικτή.

Κίνδυνος 6ος:
Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου συνδέεται με το ενδεχόμενο αδυναμίας πληρωμής του παρόχου του CFD (ήτοι του αντισυμβαλλομένου σας) και, ως εκ τούτου, της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Εάν τα κεφάλαιά σας δεν είναι δεόντως διαχωρισμένα από τα κεφάλαια του παρόχου του CFD και ο τελευταίος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μη λάβετε πίσω τα οφειλόμενα σε σας ποσά. Για αυτό πρέπει να επενδύετε μόνο σε εποπτευόμενους cfd brokers, που ο νόμος τους το έχει επιβάλλει, να έχουν ξεχωριστά τα κεφάλαια τους, σε σχέση με αυτά των πελατών.

Στο BestForex θα βρείτε μόνο νόμιμους και αξιόπιστους 100% εποπτευόμενους brokers cfd s. Δειτε παρακάτω τον πίνακα με όλους τους ONLINE CFD BROKERS που έχουμε ξεχωρίσει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FOREX   

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας;

Πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τη συμφωνία ή τη σύμβασή σας με τον πάροχο του CFD προτού λάβετε την απόφαση να προχωρήσετε στη σχετική συναλλαγή.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τουλάχιστον τα ακόλουθα 7 σημεία:

 1. Το κόστος των συναλλαγών CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο CFD.
 2. Εάν ο πάροχος CFD θα γνωστοποιήσει τα περιθώρια που εφαρμόζει στις συναλλαγές που πραγματοποιείτε.
 3. Πώς καθορίζονται οι τιμές των CFD από τον πάροχο CFD.
 4. Ποιες είναι οι συνέπειες της τυχόν διατήρησης ανοικτής της θέσης έως την επόμενη ημέρα.
 5. Εάν ο πάροχος CFD μπορεί να αλλάξει ή να επανακαθορίσει την τιμή μετά τη διαβίβαση της σχετικής εντολής από σας.
 6. Εάν ο πάροχος CFD θα εκτελέσει τις εντολές σας ακόμη και πέραν του ωραρίου λειτουργίας της υποκείμενης αγοράς.
 7. Εάν προβλέπεται κάποιο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών ή προστασίας των καταθέσεων έναντι κινδύνων που σχετίζονται με τη φερεγγυότητα του αντισυμβαλλόμενου. Ή με περιουσιακά στοιχεία του πελάτη. Εάν δεν αντιλαμβάνεσθε αυτό που σας προσφέρεται, μη προβείτε σε συναλλαγές.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Ελέγχετε πάντοτε εάν ο πάροχος CFD είναι αδειοδοτημένος να εκτελεί επενδυτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρας που κατοικείτε. 

πηγή: ESMA

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *