Eπένδυση σε συνάλλαγμα και Κίνδυνοι online συναλλαγών

Eπένδυση σε συνάλλαγμα και Κίνδυνοι online συναλλαγώνEπένδυση σε συνάλλαγμα και Κίνδυνοι online συναλλαγών forex:ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ από την ESMA  [Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών]:

Η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) προειδοποιεί:

 • Τους επενδυτές να µη συναλλάσσονται µε µη αδειοδοτηµένες εταιρείες online συναλλαγών forex. Οι οποίες προσφέρουν επενδύσεις σε συνάλλαγµα.
 • Τους µικροεπενδυτές σχετικά µε τους βασικούς κινδύνους που περιβάλλουν τις αγοραπωλησίες συναλλάγµατος μέσω online διαδικτυακών πλατφόρμων.

5 βασικές οδηγίες πριν ξεκινήσετε τις αγοραπωλησίες συναλλάγµατος (forex) [μέσω online πλατφόρμας συναλλαγών]:

 1. Προετοιµαστείτε κατάλληλα.
 2. Ελέγξτε αν η εταιρεία διαθέτει άδεια.
 3. Μη χρησιµοποιείτε χρήµατα που δεν σας περισσεύουν διότι µπορεί να χάσετε περισσότερα από αυτά που επενδύσατε.
 4. Λάβετε υπόψη ότι ορισµένες από τις προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών µπορεί να είναι παραπλανητικές.
 5. Ενηµερωθείτε για τους σχετικούς κινδύνους.

2 λόγοι που η ESMA έχει δηµοσιεύσει αυτή την προειδοποίηση:

 • Έχει παρατηρήθει ότι σε ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αυξηθεί ο αριθµός των µη αδειοδοτηµένων εταιριών. Κάποιες από τις εταιρείες αυτές στις online επενδύσεις, μπορεί να είναι μια καλοστημένη απάτη.
  Εταιρείες που προσφέρουν συναλλαγές ή πλατφόρµες διαπραγµάτευσης παραγώγων συναλλάγµατος, στην αγορά συναλλάγµατος (π.χ. «συµβάσεις επί διαφοράς» [CFD] και σε «προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος» ή «κυλιόµενες συµβάσεις συναλλάγµατος»).
  Ως εκ τούτου, συνίσταται στους επενδυτές να µην συνεργάζονται µε µη αδειοδοτηµένες εταιρείες που προσφέρουν επενδύσεις σε συνάλλαγµα.
 • Προειδοποίηση για τους µικροεπενδυτές, σχετικά µε τους βασικούς κινδύνους που περιβάλλουν τις αγοραπωλησίες συναλλάγµατος.

Τι είναι οι επενδύσεις σε συνάλλαγµα ή αγοραπωλησίες συναλλάγµατος;

Η αγορά συναλλάγµατος (επίσης «αγορά forex», «αγορά FX» ή «νοµισµατική αγορά») είναι µια διεθνής χρηµατοπιστωτική αγορά στην οποία πραγµατοποιούνται αγοραπωλησίες των νοµισµάτων όλου του κόσµου. Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο χωρίς σταθερή υλική βάση («αποκεντρωµένο»).

Η αγορά συναλλάγµατος είναι µια εξωχρηµατιστηριακή αγορά όπου χρηµατιστές και χρηµατοµεσίτες (διαµεσολαβητές) διαπραγµατεύονται απευθείας µεταξύ τους τα πωλούµενα προϊόντα.

Οι συµµετέχοντες σε µια αγορά συναλλάγµατος (για παράδειγµα τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες,αµοιβαία κεφάλαια κινδύνου, χρηµατιστές που εξυπηρετούν µικροεπενδυτές στις αγορές
συναλλάγµατος και εσείς, οι µικροεπενδυτές) αγοράζουν, πωλούν και διαπραγµατεύονται συνάλλαγµα.

Μπορείτε εύκολα να εισέλθετε στην αγορά χρησιµοποιώντας τις διάφορες ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρµες διαπραγµάτευσης που διατίθενται από τους χρηµατιστές συναλλάγµατος. Αρκεί να διαθέτετε έστω και ένα µικρό χρηµατικό ποσό και πρόσβαση σε υπολογιστή και στο διαδίκτυο.

Όσον αφορά τις επενδύσεις σε σύνθετα προϊόντα ή προϊόντα που παρουσιάζουν υψηλή µεταβλητότητα, οι επενδύσεις στην αγορά συναλλάγµατος δεν ενδείκνυνται για άπειρους επενδυτές ή επενδυτές απρόθυµους να αναλάβουν κινδύνους.

Αν είστε µικροεπενδυτής και προτίθεστε να επενδύσετε σε αυτή την αγορά, θα πρέπει να την κατανοήσετε πλήρως και να είστε ενήµερος για τους βασικούς κινδύνους που περιβάλλουν τις αγοραπωλησίες συναλλάγµατος. Ώστε η απόφαση που θα λάβετε σχετικά µε ορισµένη επένδυση να γίνει µετά γνώσεως των πραγµάτων.

Εάν έχετε αµφιβολίες, συµβουλευτείτε έναν επαγγελµατία χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο που εµπιστεύεστε και δεν δραστηριοποιείται παράλληλα ως χρηµατιστής της αγοράς συναλλάγµατος.

Γιατί (5 λόγοι) οι επενδυτές πρέπει να αποφεύγουν τις συναλλαγές µε µη αδειοδοτηµένες και µη εποπτευόµενες εταιρείες online επενδύσεων forex μέσω CFD s:

 • Πολλές εταιρείες και χρηµατιστές συναλλάγµατος προσφέρουν νόµιµες συναλλαγµατικές υπηρεσίες και προϊόντα. Ωστόσο, ορισµένες εταιρείες δεν εποπτεύονται και δεν διαθέτουν άδεια
  παροχής αυτών των υπηρεσιών και των προϊόντων (π.χ. πλατφόρµες διαπραγµάτευσης).
 • Όταν αναζητείτε χρηµατιστές για αγοραπωλησίες συναλλάγµατος µέσω διαδικτύου, ή όταν εταιρείες ή πρόσωπα που προσφέρουν αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες έρχονται σε επαφή µαζί σας, ίσως να διαπιστώσετε ότι ορισµένες φορές δεν διευκρινίζουν εάν εποπτεύονται.
  Ή ισχυρίζονται ψευδώς ότι είναι εγγεγραµµένοι σε µητρώα, ότι διαθέτουν άδεια, ή ότι εποπτεύονται. Ορισµένοι φτάνουν στο σηµείο να ισχυριστούν ψευδώς ότι είναι εγγεγραµµένοι σε µητρώα της ESMA, ή ότι έχουν αδειοδοτηθεί ή εποπτεύονται από αυτήν. Ωστόσο, η ESMA δεν χορηγεί άδειες ούτε εποπτεύει χρηµατιστές ή άλλου τύπου επενδυτικές εταιρείες. Αυτή η αρµοδιότητα ανήκει στις ρυθµιστικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να είστε επιφυλακτικοί έναντι τυχόν µη εξουσιοδοτηµένων δραστηριοτήτων: Προτού αναλάβετε οποιαδήποτε δέσµευση, επικοινωνήστε µε τη ρυθµιστική αρχή της χώρας σας και ελέγξτε αν ο χρηµατιστής είναι εγγεγραµµένος ή καταχωρισµένος στα οικεία µητρώα, καθώς και αν διαθέτει άδεια για την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Πολλές αρχές τηρούν κατάλογο των εταιρειών (ή/και δικτυακών τόπων) που προσφέρουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης επενδύσεων σε συνάλλαγµα και δεν διαθέτουν άδεια
  για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.
 • Εάν µια εταιρεία δεν είναι αδειοδοτηµένη (ή εποπτευόµενη), δεν είναι υποχρεωµένη να συµµορφώνεται προς τους κανόνες προστασίας των επενδυτών, π.χ. την υποχρέωση διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, τη σαφή πληροφόρηση, την αποκάλυψη κινδύνων, την προσφορότητα και τον χειρισµό καταγγελιών.

Σε περίπτωση που αντιµετωπίσετε πρόβληµα, δεν θα έχετε πρόσβαση σε διαδικασίες καταγγελίας (οικονοµικός διαµεσολαβητής) ή προγράµµατα αποζηµίωσης.


Eπένδυση σε συνάλλαγμα και Κίνδυνοι online συναλλαγών forex:

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που περιβάλλουν τις αγοραπωλησίες συναλλάγµατος από µικροεπενδυτές;

Πολυπλοκότητα:

 • ∆εν είναι όλες οι αγοραπωλησίες συναλλάγµατος απλές. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν δεν κατανοείτε τον σύνθετο χαρακτήρα ορισµένων συναλλαγών που αφορούν παράγωγα
  συναλλάγµατος.
 • Πριν αποφασίσετε κάποια αγοραπωλησία σκεφτείτε προσεκτικά τους στόχους της επένδυσής σας. Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία που διαθέτετε και την προθυµία σας να αναλάβετε κινδύνους.

Μεταβλητότητα:

Οι τιµές συναλλάγµατος παρουσιάζουν διακυµάνσεις. Οι οποίες εξαρτώνται από αρκετούς παράγοντες όπως:

 • Η πολιτική κατάσταση,
 • τα επιτόκια,
 • η νοµισµατική πολιτική και
 • ο πληθωρισµός.

Οι διακυµάνσεις αυτές δεν είναι προβλέψιµες και η αγορά ενδέχεται ξαφνικά να κινηθεί σε κατεύθυνση αντίθετη προς τα συµφέροντά σας. Σε αυτή την περίπτωση θα επηρεαστεί η τιµή της συναλλαγµατικής σύµβασης και τα συναφή πιθανά κέρδη και ζηµίες.

Μόχλευση:

Για να προβείτε σε οιαδήποτε αγοραπωλησία, πρέπει να καταθέσετε στον χρηµατιστή σας ένα χρηµατικό ποσό (που ονοµάζεται επίσης «περιθώριο» ή «λογαριασµός περιθωρίου» ή «εγγύηση»).
Ακόµα και ένα µικρό χρηµατικό ποσό µπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα µεγάλου όγκου αγοραπωλησιών νοµισµάτων. Αυτό συµβαίνει επειδή ορισµένα συναλλαγµατικά προϊόντα παρουσιάζουν υψηλή «µόχλευση».

Όσο µικρότερο είναι το ποσό της κατάθεσης σε σχέση µε την υποκείµενη αξία της σύµβασης τόσο µεγαλύτερη είναι η µόχλευση. Επίσης, όσο µεγαλύτερη είναι η µόχλευση τόσο πιθανότερο είναι να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας εάν οι τιµές συναλλάγµατος κινηθούν σε κατεύθυνση που δεν αναµένατε.

Μοχλευµένες επενδύσεις:

Πριν αποφασίσετε να προβείτε σε µοχλευµένες επενδύσεις, ρωτήστε τον χρηµατιστή της αγοράς συναλλάγµατος τι θα συµβεί εάν η επένδυσή σας αποβεί επιζήµια.

Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσετε ότι η µόχλευση µπορεί όχι µόνο να αυξήσει τις αποδόσεις της επένδυσής σας αλλά και να στραφεί εναντίον σας, µεγιστοποιώντας τις ζηµίες σας. Υπάρχει κίνδυνος να χάσετε µέρος της αρχικής σας κατάθεσης, όλη την αρχική σας κατάθεση ή ακόµα και ποσό µεγαλύτερο από την αρχική σας κατάθεση.

Εάν προκύψει ζηµία, ο χρηµατιστής της αγοράς συναλλάγµατος δύναται να ρευστοποιήσει την επένδυση… Με αποτέλεσµα την απώλεια του περιθωρίου µόχλευσης που έχετε καταθέσει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το κόστος της επένδυσης αυξάνεται σηµαντικά για τον επενδυτή.

Για παράδειγµα, εάν επενδύσετε 100 ευρώ µε µόχλευση 200, σε περίπτωση που η αξία της επένδυσής σας παρουσιάσει απώλειες 10% θα οφείλετε 2000 ευρώ (10% του 100 Χ 200). Επιπλέον,
µπορεί να υποχρεωθείτε να καταβάλετε προµήθεια συναλλαγών ή/και χρηµατοδοτικές επιβαρύνσεις.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µερίδα µικροεπενδυτών υφίσταται σηµαντικές ζηµίες σε αυτή την αγορά. ∆εν πρέπει να επενδύετε χρήµατα που δεν σας
περισσεύουν.

Εκστρατείες µάρκετινγκ:

Όπως και µε κάθε άλλο χρηµατοοικονοµικό προϊόν, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε προσεκτικά το υλικό µάρκετινγκ και τα σχετικά συµβατικά ή νοµικά έγγραφα. Προσέξτε ειδικότερα ορισµένες
διαφηµίσεις οι οποίες µπορεί να είναι παραπλανητικές και να σας ενθαρρύνουν να επενδύσετε χωρίς να διασαφηνίζουν τους κινδύνους ή τις σχετικές χρεώσεις.

Μπορεί επίσης να δελεαστείτε από προσφορές εκπαίδευσης ή διαπραγµάτευσης µε «εικονικά χαρτοφυλάκια».
Τέλος, ορισµένοι χρηµατιστές της αγοράς συναλλάγµατος χρησιµοποιούν προσφορές προώθησης, όπως π.χ. «10% επιστροφή χρηµάτων έως 500 ευρώ εάν ανοίξετε λογαριασµό τον Νοέµβριο: Κάντε αίτηση τώρα»…..Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν σας «χαρίζουν» χρήµατα.

Μην ξεχνάτε ότι όλες οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές ενέχουν ένα ποσοστό κινδύνου. Τίποτα δεν είναι «εγγυηµένο» και υπάρχει πάντα πιθανότητα να χάσετε όλα σας τα χρήµατα. Αν δεν κατανοείτε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας των αγοραπωλησιών συναλλάγµατος, µην αποφασίσετε να επενδύσετε.

Αγοραπωλησίες µέσω διαδικτύου:

Εάν χρησιµοποιείτε ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρµες για την αγοραπωλησία συναλλάγµατος, πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση λογισµικού που συνάπτει αυτόµατα συναλλαγµατικές πράξεις. Ενδέχεται να χάσετε τον έλεγχο των συναλλαγών που θα πραγµατοποιηθούν.

Επίσης, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σας ζητούν να παράσχετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας προκειµένου να προβείτε σε αγοραπωλησία συναλλάγµατος. Μπορεί να υπάρξει απευθείας χρέωση του λογαριασµού σας χωρίς την έγκρισή σας και θα είναι πολύ δύσκολο να σας επιστραφούν τα χρήµατα.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Eπένδυση σε συνάλλαγμα και Κίνδυνοι online συναλλαγών forex και Ασφάλεια συναλλαγών:

Στις επενδύσεις και στην Online αγορά συναλλαγών, πρέπει να ξέρουμε πάντα τους κινδύνους που έχει μια αγορά online.

Οι μεσίτες της αγοράς online επενδύσεων έχουν την τάση να αποδέχονται υψηλό ρίσκο με payoff το υψηλό βραχυπρόθεσμο κέρδος.

Πως λοιπόν μπορεί ένας επενδυτής να αποφύγει αυτό το ρίσκο;

Παρακάτω παρουσιάζουμε το προφίλ ενός online μεσίτη συναλλαγών με χαμηλό ρίσκο:

 1. Έχει πάνω από 5 χρόνια στην αγορά συναλλάγματος. Αυτό σημαίνει ότι ο ισολογισμός του, έχει ελεγχθεί πάνω από 4 φορές και από ανεξάρτητη αρχή.
 2. Έχει έδρα σε χώρα “κανονική φορολογικά” και όχι offshore. Οι χώρες offshore προσφέρουν ευέλικτη νομοθεσία υπέρ των εταιρειών που εγκαθίστανται εκεί…Αυτό μπορεί να κρύβει πολλούς κινδύνους για τους επενδυτές.Το 1/3 περίπου των εταιρειών online επενδύσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. έχουν έδρα την Κύπρο.
 3. Η εταιρεία έχει νόμιμη άδεια και άρα είναι εποπτευόμενη από ανεξάρτητη αρχή. Πρόκειται δηλαδή για μια Regulated Forex Broker εταιρεία on line επενδύσεων.
 4. Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, πρέπει να περιέχει τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL. Αυτό εγγυάται τουλάχιστον, την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δεδομένων (πιστωτικές κάρτες, κτλ).