Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις:

Η ιστοσελίδα BestForex.gr και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή, διέπονται αποκλειστικά από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους που περιγράφονται παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα BestForex.gr, καθώς η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τη συγκατάθεσή σας να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 • Η BestForex.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύσει αμέσως μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης.
 • Η BestForex.gr σάς παρέχει μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια για την προβολή, τη μεταφόρτωση και την εκτύπωση των σελίδων της ιστοσελίδας και του περιεχομένου που ενσωματώνεται σε αυτές τις σελίδες αποκλειστικά για σκοπούς προσωπικής, μη εμπορικής χρήσης και προβολής.
 • Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να δημοσιεύσετε, να εκτελέσετε, να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να εκχωρήσετε άδεια χρήσης, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να μεταφέρετε ή να πουλήσετε τυχόν σελίδες της ιστοσελίδας BestForex.gr

Ο δικτυακός τόπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με τους προαναφερθέντες όρους σχετικά με την ηλικία σας.ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 • Ο δικτυακός τόπος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, καθώς η BestForex.gr δεν είναι εγγεγραμμένη ως επενδυτικός σύμβουλος.
 • Οι πληροφορίες που περιέχονται στην BestForex.gr δεν προορίζονται για χρηματιστηριακές συναλλαγές, επενδύσεις, φόρους, λογιστικές ή νομικές συμβουλές.
 • Η BestForex.gr δεν μπορεί και δεν αξιολογεί, ελέγχει ή εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, την καταλληλόλητα ή την αποδοτικότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης επένδυσης ή τη δυνητική αξία οποιασδήποτε επενδυτικής ή ενημερωτικής πηγής.
 • Είστε υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των δικών σας επενδυτικών ερευνών και αποφάσεων και θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ενός ειδικευμένου επαγγελματία τίτλων πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επένδυση και να διερευνήσετε και να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους πριν επενδύσετε.
 • Αυτές οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της BestForex.gr δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μόνη βάση οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης ούτε πρέπει να θεωρηθούν ως συμβουλές σχεδιασμένες για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών ενός συγκεκριμένου επενδυτή.Όροι και Προϋποθέσεις [αναλυτικά]:

To BestForex.gr ως ο κύριος και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, www.BestForex.gr (η «ιστοσελίδα»), προσφέρει τις υπηρεσίες του, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

Οι οποίοι αποτελούν δέσμευση και υποχρεωτική αποδοχή για τον κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.BestForex.gr, και τους οποίους κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημιουργία ενημερωτικού περιεχομένου για αξιολογήσεις εταιρειών Forex και online παρόχων [brokers] σε cfd s, στο διαδίκτυο.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:


 1. ΗΛΙΚΙΑ – ΔΙΑΜΟΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το BestForex.gr απαγορεύει τη χρήση του σε άτομα που είναι κάτω των 21 ετών και βάσει νόμου χαρακτηρίζονται ανήλικοι και υπογραμμίζει ότι η χρήση των υπηρεσιών του site προσφέρεται μόνο σε ενήλικες.


Οι υπηρεσίες των διαφημιζόμενων ιστοσελίδων απευθύνονται μόνο σε επισκέπτες οι οποίοι μένουν σε χώρες όπου η χρήση τέτοιων υπηρεσιών δεν συνιστά αξιόποινη πράξη.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο site είναι αποκλειστικά ενημερωτικές. Οποιαδήποτε χρήση τους για παραβίαση της νομοθεσίας απαγορεύεται ρητά.
Το BestForex.gr δεν εγγυάται στους επισκέπτες του για την εγκυρότητα των εκτιμήσεων και των ειδήσεων και σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τις επιλογές οποιουδήποτε επισκέπτη-αναγνώστη.
Το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένου του διαφημιστικού και φωτογραφικού υλικού, δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόταση ή συμβουλή είτε παρακίνηση είτε καθοδήγηση για να συμμετέχει οποιοσδήποτε επισκέπτης, και μη, σε αγορά ή πώληση οποιουδήποτε επενδυτικού προιόντος και υπηρεσίας.
Το BestForex.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για υπηρεσίες που παρέχουν οι ιστοσελίδες που προβάλλονται στον ιστότοπο, καθώς ο χρήστης έχει άμεση και αποκλειστική επαφή με την ίδια την ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα ιδιοκτησίας και οι συνεργάτες του site BestForex.gr αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για αποζημίωση σε περίπτωση έμμεσης ή άμεσης απώλειας ή και μελλοντικής ζημίας, απεναντίας, έχουν οι ίδιοι δικαίωμα ποινικής ή αστικής δίωξης προς τον οποιοδήποτε θα δυσφημήσει ή θα συκοφαντήσει ή θα παραποιήσει προφορικά το όποιας μορφής περιεχόμενο του BestForex.gr

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το BestForex.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτό και οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Με την αποδοχή των παρόντων ρητά αποδέχεστε ότι το BestForex.gr δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία σας προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων. Ως website, μπορεί να κερδίσουμε κάποια αμοιβή από διαφήμιση ή προμήθεια, εάν εγγραφτείτε από την παραπομπή των συνδέσμων του ιστότοπου μας. Λάβετε υπόψη ότι η διαπραγμάτευση CFD σε forex, crypto, μετοχές, εμπορεύματα και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές.

BestForex.gr και Εγκυρότητα της Πληροφόρησης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας BestForex.gr μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Το περιεχόμενο του BestForex.gr παρέχεται αποκλειστικά ως επιβοηθητικό εργαλείο μάθησης και όχι ως εργαλείο λήψης ανεξάρτητων επενδυτικών αποφάσεων. Η ιστοσελίδα BestForex.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο της εγκυρότητας των πληροφοριών που φιλοξενούνται σε αυτή την ιστοσελίδα. Ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την εγκυρότητα των πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πρόκληση της όποιας ζημίας από την άμεση ή έμμεση χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για την μη δυνατή πρόσβαση σε αυτή, για την καθυστέρηση ή αποτυχία μιας συναλλαγής ή για τις όποιες συστάσεις ή προειδοποιήσεις παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Διάθεση

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν διατίθεται προς χρήση σε χώρες που κάτι τέτοιο αντίκειται στην τοπική νομοθεσία. Καμία από τις υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας δεν παρέχονται σε χρήστες κρατών όπου αντίστοιχες υπηρεσίες αντιβαίνουν εσωτερικούς κανονισμούς και την τοπική νομοθεσία. Η συμμόρφωση με τους εγχώριους κανόνες δικαίου είναι ευθύνη των ίδιων των χρηστών.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο των παρεχομένων Υπηρεσιών (δημοσιογραφικά – ενημερωτικά κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό) και το Λογισμικό που χρησιμοποιείται από το BestForex.gr προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η αναδημοσίευση ολική ή μερική, η προώθηση, η αντιγραφή ολική ή μερική, η διασκευή, η έκδοση, η αποθήκευση, η πώληση, η μίσθωση και γενικότερα η χρήση χωρίς δικαίωμα από τον οποιοδήποτε του λογισμικού, του περιεχομένου (κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού), των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί ρητή συγκατάθεση του BestForex.gr.

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ «NEWSLETTER»

Το BestForex.gr παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα μας.

Έτσι στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών και στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη διαδραστικότητα, παρέχεται η δυνατότητα να δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες σχόλια, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αφορούν τα άρθρα και το εν γένει περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας. Να επικοινωνούν και να εκθέτουν την άποψή τους μέσω των σχόλιων που υπάρχουν στην κάθε ιστοσελίδας μας.

Δια του παρόντος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το BestForex.gr, δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, την πλημμελή παράδοση, την αποτυχία στην αποθήκευση των ως άνω περιεχομένων που αποστέλλετε και ως εκ τούτου σας συνιστά να φροντίζετε εσείς προσωπικά για τη φύλαξη των αρχείων σας.
Σε καμιά περίπτωση τα όσα αναγράφονται δεν εκπροσωπούν τη δική μας άποψη. Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Οποιοσδήποτε θίγεται άμεσα ή έμμεσα από σχόλια αναγνωστών μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ηλεκτρονικά στο info@bestforex.gr και θα διαγραφούν άμεσα.

Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη για οποιαδήποτε σχόλια που ενδεχομένως θίγουν κάποιον (έως ότου διαγραφούν) και ζητούμε την κατανόησή του.

To www.BestForex.gr στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη διαδραστικότητά του, δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να εγγραφούν στο “Newsletter”, την υπηρεσία μέσω της οποίας ενημερώνονται για τα νέα της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να διαγραφεί από αυτή την υπηρεσία, μπορεί να το κάνει γράφοντας το e-mail του στην φόρμα επικοινωνίας με το κείμενο “Διαγραφή Newsletter”.

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Με την αποδοχή από μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης και εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε στο «Newsletter”, θα κληθείτε να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα, επιλέγοντας ένα όνομα χρήστη (user name)/ψευδώνυμο και την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

Στη σύντομη φόρμα που θα υποβάλετε, θα πρέπει να παράσχετε μια αληθινή, ακριβή και ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα ανήκει σε εσάς («Δεδομένα εγγραφής»).
Το όνομα χρήστη/ψευδώνυμό σας δεν πρέπει να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, επιζήμιες, υβριστικές, ρατσιστικές ή δυσφημιστικές.
Σε περίπτωση που παράσχετε αναληθείς, ανακριβείς, μη έγκυρες ή ελλιπείς πληροφορίες, ή στην περίπτωση που το www.BestForex.gr έχει επαρκείς ενδείξεις ότι κάποια δεδομένα είναι αναληθή ή ανακριβή ή μη έγκυρα ή ελλιπή, το www.BestForex.gr/ έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας από εσάς.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε να αποκαλύψετε διάφορες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, ή κάνουν πιθανή την ταυτοποίησή σας. Για να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαβούλευσης ή άλλης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, σας παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας.

 1. COOKIES

Οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης επισκέπτεται το BestForex.gr, λαμβάνει cookies από εμάς. Η χρήση των cookies μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την πλοήγησή σας στον ιστότοπο, να αναλύσουμε τη συμπεριφορά του κάθε επισκέπτη στον ιστότοπο, να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και να παρέχουμε περιεχόμενο από τρίτους. Σχετικά με τη χρήση των cookies, σας παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies.

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Στην περίπτωση που έχετε κάποια παράπονα, αξιώσεις, ή διαφωνίες όσον αφορά στο αποτέλεσμα των Λειτουργιών ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητάς μας, σας παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.BestForex.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το εφαρμοστέο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμοί των οργάνων της ΕΕ κτλ) και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμό κτλ, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι χρήσης, των οποίων δια της αποδοχής σας ρητά δηλώνετε ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.BestForex.gr και εσάς.

Το www.BestForex.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης του παρόντος site ανά πάσα στιγμή χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει κάποιον νωρίτερα.