Συναλλαγματική ισοτιμία Forex: Πως μεταβάλλεται;

συναλλαγματική ισοτιμίαForex: Πως λειτουργεί; H συναλλαγματική ισοτιμία είναι το φόρεξ!
Και τι είναι η συναλλαγματική ισοτιμία (currency exchange rate);

Ως συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται η τιμή ενός νομίσματος που ανταλλάσσεται σε σχέση με κάποιο άλλο νόμισμα, στην διεθνή αγορά συναλλάγματος.
Με απλά λόγια: Τι ποσό σε νόμισμα απαιτείται για την αγορά μιας μονάδας ενός άλλου νομίσματος.

Forex: Πως λειτουργεί με ένα Παράδειγμα:
Όταν λέμε ότι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου (EUR/USD) είναι 1,20 σημαίνει ότι χρειάζεσαι 1,20 δολάρια για να αγοράσεις ένα ευρώ.

Oι τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα λεγόμενα exchange rates, προσδιορίζονται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά συναλλάγματος.
Δείτε ένα απλό παράδειγμα πως συμμετέχετε στην διαμόρφωση της τιμής forex χωρίς να το ξέρετε!!! Με λιτό και απλό τρόπο, απαντά στην ερώτηση σας:
Τι είναι forex (φόρεξ), πως λειτουργεί και που να παίξω συνάλλαγμα;

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι μεταβάλουν τις τιμές forex (exchange rates), στην αγορά συναλλάγματος.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους πιο σημαντικούς:

  • Τα επιτόκια:

Είναι καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τις ισοτιμίες. Ρυθμίζονται από την κεντρική τράπεζα της εκάστοτε χώρας. Η διεθνής οικονομική θεωρία έχει συσχετίσει θετικά τα επιτόκια με την συναλλαγματική ισοτιμία. Όσο πιο ψηλά τα επιτόκια, τόσο υψηλότερη και η ζήτηση για ένα νόμισμα. Άρα τόσο υψηλότερη θα είναι και η τιμή του εν λόγω νομίσματος στην αγορά συναλλάγματος.

  • Ο Πληθωρισμός.
  • Τα επίπεδα ανεργίας.
  • Η προσφορά χρήματος.
  • Οι αγοραπωλησίες επενδυτών και traders στην αγορά Forex.
  • Το πολιτικό σκηνικό και πόσο σταθερή είναι η οικονομία μιας χώρας, καθώς και η δύναμη και η πιστοληπτική ικανότητα της εκάστοτε Εθνικής οικονομίας.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που πρέπει κανείς να γνωρίζει για την συναλλαγματική ισοτιμία είναι ότι η μεταβλητότητα της. Η μεταβλητότητα μπορεί να επηρεάσει εθνικές οικονομίες και να αυξομειώσει τις τιμές των εγχώριων αγαθών.Όταν μία ισοτιμία πέφτει, τα εγχώρια αγαθά της χώρας που έχει επιβαρυνθεί από την μείωση της ισοτιμίας, γίνονται πιο φθηνότερα. Υπάρχει ζήτηση για αυτά τα προϊόντα (νόμος προσφοράς και ζήτησης). Συνεπώς τα προϊόντα γίνονται πιο ανταγωνιστικά και αυτό τονώνει τις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων.
Με άλλα λόγια η πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είτε ως συνέπεια της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά forex, είτε με την υποτίμηση από ένα κράτος, κάνει πιο φθηνά τα προϊόντα της χώρας που υπέστη την υποτίμηση στο νόμισμά της.

Τι είναι τα spreads στην συναλλαγματική ισοτιμία Forex?

Το spread είναι μία διαφορά, μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός νομίσματος.
Η τιμή αγοράς δηλαδή, η bid price ενός νομίσματος είναι πάντα μικρότερη από την τιμή πώλησης, δηλαδή την ask price.

Το spread της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ως η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης, μεταφράζεται ως η προμήθεια που κερδίζει η εκάστοτε τράπεζα που πουλάει και αγοράζει το συνάλλαγμα φορεξ.

Οπότε συνοψίζοντας τα παραπάνω το spread είναι μία διαφορά:
spread = (τιμή πώλησης – τιμή αγοράς).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FOREX