Τι είναι Φόρεξ και τι Forex Trading

Τι είναι Φόρεξ και τι Forex TradingΤι είναι το forex και τι το forex trading; Και που “παίζω” Φόρεξ; Ή καλυτερα που “επενδύω σε forex”;


Το forex με απλά λόγια είναι μία τεράστια σε όγκο παγκόσμια αγορά. Σε αυτή, μπορείτε να ανταλλάξετε ένα νόμισμα έναντι κάποιου άλλου νομίσματος. Η Forex διαπραγμάτευση που ενέχει μεγάλους κινδύνους είναι παρόμοια με την ανταλλαγή συναλλάγματος που μπορείτε να κάνετε, ενώ ταξιδεύετε στο εξωτερικό: Ένας trader αγοράζει ένα νόμισμα και πωλεί ένα άλλο. Και η συναλλαγματική ισοτιμία κυμαίνεται συνεχώς με βάση την προσφορά και τη ζήτηση από τους traders σε όλο τον πλανήτη. 


Ένα παράδειγμα για το τι είναι μια συναλλαγή forex στον πραγματικό κόσμο:

Όταν ταξιδεύετε και αλλάζετε χώρες, υπάρχουν τα λεγόμενα ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Σε αυτά μπορείτε να μετατρέψετε νομίσματα. Αν έχετε στο πορτοφόλι σας ευρώ, μπορείτε το νόμισμα αυτό να το ανταλλάξετε με το αντίστοιχο της χώρας που θέλετε να πάτε. Π.χ. αν πάτε στην Ρωσία μπορείτε να ανταλλάξετε τα ευρώ σας με ρώσικα ρούβλια. Υπάρχουν οι μεγάλες οθόνες, όπου εμφανίζονται διαφορετικές τιμές συναλλάγματος για πολλά νομίσματα. Από τη στιγμή που θα ανταλλάξετε το νόμισμά σας με το νόμισμα της χώρας που έχετε επισκεφθεί, ουσιαστικά πραγματοποιείτε μία συναλλαγή στην αγορά Forex. Δηλαδή έχετε συμμετάσχει, με άμεσο τρόπο σε μία αγοραπωλησία φορεξ… Δεδομένης βέβαια της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Και όταν με το καλό επιστρέψετε στην χώρα σας, πχ την Ελλάδα και πάτε να αλλάξετε το νόμισμα, από την χώρα που έχετε ταξιδέψει, (όπως είπαμε παραπάνω την Ρωσία) θα δείτε ότι αυτή η ισοτιμία μπορεί να έχει αλλάξει. Αυτές οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, είναι και η αιτία που μπορείτε να κερδίσετε χρήματα στην αγορά συναλλάγματος ή να χάσετε…

Όταν λέμε ότι κάνουμε trading πάνω σε Forex σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες traders αγοράζουν και πουλάνε νομίσματα. Οι traders συναλλάγματος προσπαθούν να επωφεληθούν από τις μεταβολές της ισοτιμίας των νομισμάτων αυτών, δημιουργώντας αντίστοιχα κέρδη.

Οι κοινοί συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος-traders θεωρούνται traders-λιανικής πώλησης συναλλάγματος. Ενώ οι τράπεζες και οι εταιρείες με μεγάλα κεφάλαια είναι γνωστοί ως θεσμικοί- traders.


Η συναλλαγματική αγορά ή αλλιώς η αγορά Forex, είναι η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στον κόσμο.

Το Forex είναι μια αποκεντρωμένη αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει κεντρικό χρηματιστήριο ή φυσική τοποθεσία. Αντίθετα, διαπραγματεύεται ηλεκτρονικά εξωχρηματιστηριακά (OTC) μέσω ενός δικτύου τραπεζών, μεσιτών και trader. Η αγορά συναλλάγματος είναι ανοιχτή 24 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι οι traders μπορούν να κάνουν συναλλαγές νομισμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας.

Η αγορά συναλλάγματος αποτελείται από διάφορους συμμετέχοντες, όπως τράπεζες, hedge funds, εταιρείες, κεντρικές τράπεζες και μεμονωμένους traders. Καθένας από αυτούς τους συμμετέχοντες έχει διαφορετικούς λόγους για συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να εμπορεύεται νομίσματα για να αντισταθμίσει την έκθεσή της σε ξένα νομίσματα, ενώ ένα hedge fund μπορεί να διαπραγματεύεται νομίσματα για κερδοσκοπικούς σκοπούς.


Ορισμός του forex trading

Το forex trading επίσης γνωστό ως trading συναλλάγματος, είναι η διαδικασία αγοράς και πώλησης νομισμάτων με στόχο την επίτευξη κέρδους. Οι συναλλαγές Forex είναι μια αποκεντρωμένη αγορά όπου μπορούν να συμμετέχουν traders από όλο τον κόσμο. Και είναι ανοιχτή όπως τονίσαμε, 24 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Τι είναι το forex trading με ένα παράδειγμα και πώς λειτουργεί;

Η αγορά συναλλάγματος είναι μια αποκεντρωμένη αγορά, που σημαίνει ότι δεν έχει φυσική τοποθεσία όπως το χρηματιστήριο και δεν ελέγχεται από μια κεντρική αρχή. Αντίθετα, αποτελείται από ένα δίκτυο τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μεμονωμένων trader που εμπορεύονται νομίσματα ηλεκτρονικά.

Τα νομίσματα διαπραγματεύονται σε ζεύγη, με το ένα νόμισμα να ανταλλάσσεται με ένα άλλο. Για παράδειγμα, το ζεύγος EUR/USD αντιπροσωπεύει τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του ευρώ και του δολαρίου ΗΠΑ. Κατά τη διαπραγμάτευση forex, οι traders μπορούν είτε να αγοράσουν είτε να πουλήσουν ένα ζεύγος νομισμάτων, με στόχο να αποκομίσουν κέρδος από τη διαφορά στην τιμή.

Παράδειγμα κερδοσκοπίας σε συναλλαγές Forex trading

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί το forex trading. Ας υποθέσουμε ότι ένας trader πιστεύει ότι το δολάριο ΗΠΑ θα ενισχυθεί έναντι του ευρώ. Αποφασίζει να αγοράσει το ζεύγος νομισμάτων USD/EUR, που σημαίνει ότι αγοράζει δολάρια ΗΠΑ και πουλάει ευρώ. Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία για το ζεύγος USD/EUR είναι 1,2000, που σημαίνει ότι ένα Δολάριο ΗΠΑ μπορεί να ανταλλάσσεται με 1,2000 Ευρώ.

 • Τιμής προσφοράς (ask): 1,1999 και
 • τιμής ζήτησης (bid) 1,2002.
 • Άρα spread 0.0003 από την διαφορά τιμής bid-ask

Ο trader αποφασίζει να αγοράσει 10.000 μονάδες του ζεύγους USD/EUR, πράγμα που σημαίνει ότι αγοράζει δολάρια ΗΠΑ αξίας 10.000 $. Και πωλεί ισοδύναμο ποσό σε ευρώ. Το κόστος αυτής της συναλλαγής υπολογίζεται ως εξής:

 • Κόστος Συναλλαγών = Αριθμός Μονάδων x Τιμή x Spread
 • Στην περίπτωση αυτή, το κόστος της συναλλαγής είναι:
 • Κόστος trade= 10.000 x 1.2000 x 0.0003 = 3,60 $

Το spread στο forex trading

Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς και ζήτησης ενός ζεύγους νομισμάτων. Στην περίπτωση μας, το spread είναι 0,0003, που είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς του 1,1999 και της τιμής ζήτησης του 1,2002.

Εάν η πρόβλεψη του trader είναι σωστή και το Δολάριο ΗΠΑ ενισχυθεί έναντι του Ευρώ, η συναλλαγματική ισοτιμία για το ζεύγος USD/EUR θα αυξηθεί. Ας υποθέσουμε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία αυξάνεται στα 1,2500, που σημαίνει ότι ένα δολάριο ΗΠΑ μπορεί πλέον να ανταλλάσσεται με 1,2500 Ευρώ.

Το κέρδος στο forex trading

Ο trader αποφασίζει να κλείσει τη θέση του και να πουλήσει το ζεύγος USD/EUR. Το κέρδος από τη συναλλαγή υπολογίζεται ως εξής:

 • Κέρδος = Αριθμός Μονάδων x (Τιμή κλεισίματος – Τιμή ανοίγματος) – Κόστος Συναλλαγών

Στην περίπτωση αυτή, το κέρδος από το trade είναι:

 • Κέρδος = 10.000 x (1,2500 – 1,2000) – 3,60 $ = 460 $

Ο trader πραγματοποίησε κέρδος 460 $ από το trading, που είναι 4,6% απόδοση της επένδυσής του. Φυσικά, εάν η πρόβλεψη του trader ήταν λανθασμένη και το Δολάριο ΗΠΑ αποδυναμωνόταν έναντι του Ευρώ, θα είχαν ζημιά στις συναλλαγές.

Η αγορά συναλλάγματος για forex trading δεν κλείνει ποτέ:

Όπως είπαμε η αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη αγορά από όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές, παρότι δεν είναι συνηθίζεται να ακούγεται στους ανθρώπους. Ουσιαστικά η αγορά συναλλάγματος, δηλαδή η αγορά Forex, είναι 200 φορές μεγαλύτερη από την αγορά των μετοχών.

Ναι μεν τα πέντε τρισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά συναλλάγματος φαίνεται τεράστιο ποσό, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι συναλλαγές που κάνουν οι traders λιανικής [εμείς δηλαδή], αποτελούν το πέντε με έξι τις εκατό (5-6%) του συνολικού όγκου των συναλλαγών. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Άλλη μία πληροφορία που θεωρούμε σημαντική και οφείλουμε να την εκθέσουμε είναι ότι η αγορά συναλλάγματος δεν κλείνει ποτέ! Είναι ανοιχτή 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για 5 μέρες τη βδομάδα και κλείνει μόνο τα σαββατοκύριακα. Σε αντίθεση βέβαια με τις αγορές μετοχών ή ομολόγων. Οι αγορές του κεφαλαίου κλείνουν το ωράριό τους το απόγευμα.

Όταν κλείνει μία αγορά συναλλάγματος, για παράδειγμα στην Ιαπωνία, ανοίγει κάποια άλλη αγορά όπως είναι στο Λονδίνο ή Φρανκφούρτη. Αξίζει να τονίσουμε ότι η συναλλαγματική αγορά forex ξεκινά να λειτουργεί από την Αυστραλία και σιγά σιγά μετακινείται προς την Ιαπωνία. Έπειτα στην Ευρώπη και καταλήγει στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή κάνει τον κύκλο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ-ΕΥΡΩΠΗ-ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.


Τα 15 πιο δημοφιλή ζεύγη νομισμάτων Forex:

Υπάρχουν πολλά ζευγάρια νομισμάτων στην αγορά Forex, ωστόσο, υπάρχουν 15 που θεωρούνται ιδιαίτερα δημοφιλή. Ας δούμε πιο δημοφιλή ζευγάρια για τους επενδυτές forex.

 1. EUR/USD (Ευρώ/Δολάριο ΗΠΑ)
 2. USD/JPY (Δολάριο ΗΠΑ/Γιεν Ιαπωνίας)
 3. GBP/USD (Λίρα Αγγλίας/Δολάριο ΗΠΑ)
 4. USD/CHF (Δολάριο ΗΠΑ/Φράγκο Ελβετίας)
 5. AUD/USD (Δολάριο Αυστραλίας/Δολάριο ΗΠΑ)
 6. USD/CAD (Δολάριο ΗΠΑ/Δολάριο Καναδά)
 7. NZD/USD (Δολάριο Νέας Ζηλανδίας/Δολάριο ΗΠΑ)
 8. EUR/GBP (Ευρώ/Λίρα Αγγλίας)
 9. EUR/CHF (Ευρώ/Φράγκο Ελβετίας)
 10. EUR/JPY (Ευρώ/Γιεν Ιαπωνίας)
 11. GBP/JPY (Λίρα Αγγλίας/Γιεν Ιαπωνίας)
 12. CHF/JPY (Φράγκο Ελβετίας/Γιεν Ιαπωνίας)
 13. AUD/JPY (Δολάριο Αυστραλίας/Γιεν Ιαπωνίας)
 14. CAD/JPY (Δολάριο Καναδά/Γιεν Ιαπωνίας)
 15. NZD/JPY (Δολάριο Νέας Ζηλανδίας/Γιεν Ιαπωνίας)

ti-einai-kai-pou-na-paixo-forex


Που να επενδύσω σε Forex μέσω cfd?

Στην ερώτηση λοιπόν τι είναι το forex, σας απαντάμε απλά: Μία τεράστια αγορά ανταλλαγής νομισμάτων!

Και το forex trading μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων πλατφορμών που περιλαμβάνουν εφαρμογές για επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητές συσκευές και πλατφόρμες που βασίζονται στον ιστότοπο.

Όταν επιλέγετε έναν μεσίτη, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η φήμη του μεσίτη, η πλατφόρμα συναλλαγών, η υποστήριξη πελατών και οι χρεώσεις.

Συμπερασματικά, οι συναλλαγές συναλλάγματος είναι μια αγορά με υψηλή ρευστότητα και προσβάσιμη, όπου διαπραγματεύονται νομίσματα. Περιλαμβάνει αγοραπωλησίες νομισμάτων με στόχο την επίτευξη κέρδους. Οι συναλλαγές Forex μπορούν να γίνουν μέσω διαφόρων πλατφορμών και είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν αξιόπιστο μεσίτη όταν ξεκινήσετε. Κατανοώντας τα βασικά των συναλλαγών forex και διεξάγοντας σωστή έρευνα, οι traders και οι επενδυτές μπορούν ενδεχομένως να επωφεληθούν από αυτήν τη δυναμική και συναρπαστική αγορά.

Αν αναζητάτε σε ποιον forex broker να εμπιστευτείτε τα χρήματα σας ώστε να αποφύγετε τυχόν απάτες στο forex, πρέπει πρώτα να μάθετε ποιοι είναι οι κίνδυνοι από το forex trading μέσω cfd. Και αφού αποφασίσετε δεδομένου του ρίσκου να “παίξετε forex”, σας προτείνουμε νόμιμους μεσίτες σε forex cfd για να επενδύσετε, επιλέγοντας έναν εποπτευόμενο forex broker από την λίστα μας!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FOREX 


Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα. Έχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. Μεταξύ 74-89% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων σε συναλλαγές CFDs. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο που λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs. Και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

*Η λέξη “παίζω” στο forex είναι “slang” ή αλλίως γλώσσα “αργκό”.
Το forex στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου παιχνίδι. Το ρίσκο απώλειας χρημάτων είναι υψηλό. Πάντα να συμβουλεύεστε επαγγελματίες επενδυτικούς συμβούλους για την λήψη των επενδυτικών αποφάσεων σας.