Χρήσιμοι όροι forex συναλλαγματικής αγοράς

Χρήσιμοι όροι forex συναλλαγματικής αγοράςΟι  παρακάτω χρήσιμοι όροι forex συναλλαγματικής αγοράς είναι σαν το αλφάβητο:

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ξεκινά με το αλφάβητο.
Tο ίδιο χρειάζεται και το forex. Το Forex έχει τη δική του ιδιαίτερη γλώσσα, δηλαδή τους δικούς του χρήσιμους όρους. 
Για να σας οδηγήσουμε στο αντικείμενο των φορεξ συναλλαγών, δημιουργήσαμε μια λίστα περιεχομένου από έννοιες. Ένα σύντομο οδηγό forex.
Με τις πιο σημαντικές έννοιες του forex.
Με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσετε κι εσείς να μυηθείτε καλύτερα στην αγορά συναλλαγματικής ισοτιμίας forex.
Οι “Χρήσιμοι όροι forex συναλλαγματικής αγοράς” θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις πιο συνηθισμένες εντολές και την ορολογία του forex trading. Παρακάτω, σας τους παρουσιάζουμε με συνοπτικό τρόπο:

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ FOREX ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ:


 • Ζεύγος νομισμάτων ή Currency Pair:

Πρόκειται για την προσφορά μιας μονάδας νομίσματος, έναντι μιας άλλης νομισματικής μονάδας.
Για παράδειγμα, το ευρώ και το δολάριο αποτελούν το ζεύγος νομισμάτων EUR / USD. Το πρώτο νόμισμα (στην περίπτωσή μας το ευρώ) είναι το νόμισμα βάσης. Το δεύτερο (το δολάριο ΗΠΑ) είναι το νόμισμα προσφοράς.


 • Συνάλλαγμα-Exchange Rate:

Είναι το ποσό με το οποίο ανταλλάσσετε ένα νόμισμα, έναντι κάποιου άλλου. Η συναλλαγματική ισοτιμία σας δείχνει πόσο από το νόμισμα προσφοράς χρειάζεστε, αν θέλετε να αγοράσετε 1 μονάδα του νομίσματος βάσης.
Παράδειγμα: EUR / USD = 1.3115. Αυτό σημαίνει ότι 1 ευρώ (το νόμισμα βάσης) είναι ίσο με 1.3115 δολάρια ΗΠΑ (το νόμισμα προσφοράς).
Οι τιμές συναλλάγματος αλλάζουν συνεχώς και αν θέλετε να μάθετε πότε να αγοράσετε ένα νόμισμα και πότε να πουλήσετε κάποιο άλλο, δείτε την τεχνική ανάλυση forex στην ιστοσελίδα μας.


 • Τιμή-Quote:

Πρόκειται για την αγοραία τρέχουσα τιμή.


 • Τιμή Πώλησης-Ask Price:

Γνωστή ως τιμή προσφοράς. Αυτή είναι η τιμή forex, στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το νόμισμα βάσης. (η τιμή που πουλάνε οι άλλοι).
Για παράδειγμα, εάν η τιμή στο ζεύγος EUR / USD είναι 1.1965 / 67, σημαίνει ότι μπορείτε να αγοράσετε 1 ευρώ για 1.1967 δολάρια ΗΠΑ.


 • Τιμή αγοράς-Bid Price:

Είναι η τιμή στην οποία μπορείτε να πουλήσετε ένα ζεύγος νομισμάτων.(η τιμή που αγοράζουν οι άλλοι).
Για παράδειγμα, εάν το EUR / USD είναι στο 1,4568 / 1,4570, ο πρώτος αριθμός δηλαδή το 1,4568, είναι η τιμή αγοράς του αντισυμβαλλόμενου μέρους, στην οποία μπορείτε να πουλήσετε το το νόμισμά που συναλλάσσεστε. Η Τιμή αγοράς-Bid Price είναι πάντα χαμηλότερη από την Τιμή Πώλησης-Ask Price. Η διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι το άνοιγμα ή αλλιώς spread.


 • Άνοιγμα-Spread:

Είναι η διαφορά των pips, μεταξύ της τιμής ζήτησης (Bid Price) και της τιμής προσφοράς(Ask Price). Το άνοιγμα ή αλλιώς περιθώριο, αντιπροσωπεύει το κόστος των χρηματιστηριακών υπηρεσιών και αντικαθιστά τα τέλη συναλλαγών. Υπάρχουν σταθερά spreads και μεταβλητά spreads. Τα σταθερά spreads δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές της αγοράς. Τα μεταβλητά spreads, κυμαίνονται (δηλαδή αυξάνουν ή μειώνονται) ανάλογα με τη ρευστότητα της αγοράς.


 • Mικρότερη αλλαγή τιμής-Pip:

Το pip είναι η μικρότερη αλλαγή τιμής, για μια δεδομένη συναλλαγματική ισοτιμία.
Για παράδειγμα: Αν το ζεύγος νομισμάτων EUR / USD μετακινηθεί από 1,2550 σε 1,2551, αυτό είναι ένα 1 pip κίνηση. Δηλ. το pip είναι το τελευταίο δεκαδικό. Όλα τα ζεύγη νομισμάτων έχουν 4 δεκαδικά ψηφία – εκτός από το γιεν Ιαπωνίας. Τα ζεύγη που περιλαμβάνουν το JPY έχουν μόνο 2 δεκαδικά ψηφία (π.χ. USD / JPY = 86.51).


 • Ποσότητα που επενδύετε-Lot:

Το Forex διαπραγματεύεται σε ποσότητες που ονομάζονται lots.
One standard lot> έχει 100.000 μονάδες του βασικού νομίσματος, ενώ μια μικρό-παρτίδα έχει 1.000 μονάδες.


 • Τιμή PipPip Value:

Η τιμή του pip δείχνει πόσο αξίζει το 1 pip. Η τιμή του pip μεταβάλλεται παράλληλα με τις κινήσεις της συναλλαγματικής αγοράς. Επομένως, καλό είναι να παρακολουθείτε πώς αλλάζει το ζεύγος των νομισμάτων που εμπορεύεστε.


 • Περιθώριο-Margin:

Το περιθώριο είναι το ελάχιστο ποσό χρημάτων, (ποσοστό επί της %), το οποίο θα χρειαστείτε, αν θέλετε να ανοίξετε μια θέση και να διατηρήσετε ανοικτές τις θέσεις σας.
Παράδειγμα: Αν διαπραγματευτείτε με περιθώριο 1%, για κάθε 100 δολάρια που κάνετε trading, θα πρέπει να καταθέσετε μια προκαταβολή. Αυτή θα είναι 1 δολάριο. Βασικά, το περιθώριο margin στις συναλλαγές, είναι ένα «άτυπο» δάνειο από το forex μεσίτη στον trader.

Όταν πραγματοποιείτε μια συναλλαγή forex, δεν αγοράζετε όλο το ποσό του νομίσματος.
Πρακτικά, αυτό που κάνεις είναι εικασίες σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία. Με άλλα λόγια, υπολογίζετε πώς η συναλλαγματική ισοτιμία θα μετακινηθεί και κάνετε σύμβαση με τον μεσίτη ότι θα σας πληρώσει ή θα τον πληρώσετε ανάλογα με το αν η εκτίμησή σας αποδείχθηκε σωστή ή λάθος (δηλ. αν η συναλλαγματική ισοτιμία κινήθηκε προς όφελός σας ή σε σχέση με την αρχική σας κερδοσκοπία).

Αν αγοράσετε μια τυποποιημένη παρτίδα USD / JPY των 100.000$, δεν χρειάζεται να καταθέσετε 100.000 δολάρια ως την πλήρη αξία του trade σας.
Θα πρέπει να καταθέσετε ένα ποσό που ονομάζουμε περιθώριο.
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου (margin) είναι δανειακό κεφάλαιο.
Με άλλα λόγια, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με δάνειο από τον μεσίτη σας. Το ποσό του δανείου εξαρτάται από το ποσό που καταθέσατε αρχικά.
Το μεγάλο πλεονέκτημα να παίζεις φόρεξ (αλλά και μειονέκτημα αν δεν προβλέψεις σωστά):
Το forex trading επιτρέπει την μόχλευση.


 • Μόχλευση-Leverage:

H μόχλευση είναι δάνειο… Ο forex μεσίτης, σας δανείζει χρήματα για να μπορείτε να ανταλλάξετε μεγαλύτερες παρτίδες lots συναλλάγματος forex:
Η μόχλευση εξαρτάται από τον μεσίτη και το πόσο ευέλικτος είναι.
Μπορεί να είναι 100: 1, 200: 1 ή ακόμα και 500: 1.
Να θυμάστε ότι με μόχλευση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε $ 1.000 για να κάνετε συναλλαγές $ 100.000 (1.000 × 100) ή $ 200.000 (1.000 × 200) ή $ 500.000 (1.000 × 500).

Η μόχλευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεγιστοποίηση των κερδών – αλλά και απωλειών, αν είστε υπερβολικά άπληστοι ή δεν σας βγει η κίνηση.
Μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό διαπραγμάτευσης που έχει μόχλευση 1: 100.
Θέλετε να διαπραγματευτείτε μια θέση αξίας $ 500.000 αλλά έχετε μόνο $ 5.000 στο λογαριασμό σας. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Ο μεσίτης σας, θα σας δανείσει τα υπόλοιπα 495.000 δολάρια και θα κρατήσει τα 5.000 δολάρια, ως εγγύηση που του δώσατε για να παίξετε το ποσό των $ 500.000.

Η μόχλευση αυξάνει την αγοραστική σας δύναμη και μπορεί να πολλαπλασιάσει τόσο τα κέρδη σας όσο και τις ζημίες σας.
Να επιλέγετε πάντα μεσίτη που προσφέρει προστασία αρνητικής ισορροπίας. Έτσι οι ζημιές σας δεν θα υπερβαίνουν ποτέ το κεφάλαιό σας. Αυτό σημαίνει ότι εάν η ζημιά σας φτάσει τα 5.000 δολάρια, οι θέσεις σας θα κλείσουν αυτόματα…


 • Χρησιμοποιημένο περιθώριο-Used Margin:

Είναι το ποσό των χρημάτων, που κρατείται από τον forex μεσίτη σας, ώστε οι τρέχουσες θέσεις σας, να διατηρούνται ανοικτές και να μην καταλήξετε με αρνητικό υπόλοιπο.


 • Δωρεάν Περιθώριο-Free Margin:

Είναι το χρηματικό ποσό στον λογαριασμό συναλλαγών σας, με το οποίο μπορείτε να ανοίξετε νέες φορεξ θέσεις.


 • Περιθώριο κλήσης-Margin Call:

Οι κλήσεις περιθωρίου αποτελούν σημαντικό μέρος της διαχείρισης κινδύνου:
Μόλις ο λογαριασμός σας πέσει κάτω από το ποσοστό περιθωρίου που χρησιμοποιείται, ο μεσίτης forex θα σας ειδοποιήσει ότι πρέπει να καταθέσετε περισσότερα χρήματα, αν θέλετε να διατηρήσετε τη θέση σας.


 • Θέση-Position:

Είναι ένα trade που κρατάτε ανοικτό κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.


 • Long (αγοραστική) θέση-Long Position:

Όταν ανοίγετε μια αγοραστική θέση, δηλ. όταν αγοράζετε ένα βασικό νόμισμα. (προβλέπετε άνοδο για το νόμισμα αυτό).


 • Short (πώληση) θέση-Short Position:

Όταν εισάγετε μια short θέση, πουλάτε ένα νόμισμα βάσης. (προβλέπετε πτώση για το νόμισμα αυτό).


 • Κλείσιμο μιας θέσης-Close a Position:

Αν ανοίξετε μια long (αγοραστική) θέση και η τιμή του νομίσματος βάσης έχει αυξηθεί, Θα πάρετε το κέρδος σας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κλείσετε τη θέση.


Χρήσιμοι όροι forex συναλλαγματικής αγοράς-Τύποι βασικών εντολών για εύκολο forex tradingΤΥΠΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ
:


 • Εντολή αγοράς / εντολή εισόδου -Entry Order:

Πρόκειται για εντολή αγοράς ή πώλησης ενός νομίσματος, αμέσως στην τρέχουσα τιμή.


 • Ανοικτή Εντολή-Open Order:

Πρόκειται για εντολή αγοράς / πώλησης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου (π.χ. Forex, μετοχής ή εμπορεύματος όπως πετρέλαιο, χρυσό, ασήμι κλπ.). Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να την κλείσετε εσείς ή αν ο μεσίτης σας, την κλείσει για εσάς (π.χ. τηλεφωνικές συναλλαγές).


 • Εντολή ακύρωσης εισόδου-Stop entry Order:

Είναι μια Εντολή, που βρίσκεται μακριά από την τρέχουσα τιμή της αγοράς και συνεπώς την ακυρώνουμε.


 • Εντολής Λήψης κέρδους (TP)- Take Profit Order (TP):

Είναι μια εντολή που κλείνει το trade σας, μόλις φτάσει ένα ορισμένο επίπεδο κέρδους.


 • Εντολή περιορισμού απώλειας (SL)- StopLoss Order (SL):

Είναι μια εντολή να κλείσετε το trade σας, μόλις φτάσει ένα ορισμένο επίπεδο απώλειας και ζημιάς. Με αυτή τη στρατηγική, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την απώλειά σας και να αποφύγετε να χάσετε όλο το κεφάλαιό σας. Μπορείτε να κάνετε stop-loss με αυτοματοποιημένο λογισμικό συναλλαγών. Είναι πολύ χρηστικό, επειδή ακόμα και αν βρίσκεστε σε διακοπές, όταν δεν βλέπετε πώς αλλάζουν οι τιμές της αγοράς και του νομίσματος, το λογισμικό το κάνει για εσάς.


 • Εκτέλεση-Execution:

Είναι η διαδικασία της ολοκλήρωσης μιας Εντολής.
Όταν τοποθετείτε μια Εντολή, θα σταλεί στον μεσίτη φόρεξ σας. Αυτός αποφασίζει αν θα την εκτελέσει, ή θα την απορρίψει.
Μόλις συμπληρωθεί η Εντολή σας, θα λάβετε μια επιβεβαίωση από τον μεσίτη σας.

Είναι σημαντικό να εκτελείτε τις εντολές σας γρήγορα. Εάν υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή της Εντολής σας, μπορεί να προκαλέσετε απώλειες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο μεσίτης forex θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει εντολές σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.
Γιατί;
Το Forex είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά – και πολλοί forex μεσίτες δεν συμβαδίζουν με την ταχύτητά του, ή σκοπίμως επιβραδύνουν την εκτέλεση για να κλέψουν λίγα pips από εσάς ακόμα και κατά τη διάρκεια αργών κινήσεων της αγοράς.

Τοποθετήστε μια εντολή όριο: ενημερώστε το μεσίτη σας εκ των προτέρων ότι είστε ανοιχτοί μόνο για την τοποθέτηση μιας Εντολής σε κάποια τιμή ή καλύτερα.
Τώρα έχετε λάβει τα πρώτα βήματα του μωρού σας και μάθει να παίρνετε γύρω από τον κόσμο του forex. Και το πιο σημαντικό, γνωρίζετε τώρα τη βασική ορολογία της Forex. Ήρθε η ώρα να ανοίξετε έναν απολογισμό επίδειξης και να αρχίσετε να εξασκείτε με εικονικά χρήματα. Ωστόσο, προτού να το κάνετε αυτό, πρέπει να λάβετε δύο σημαντικές αποφάσεις: πρέπει να επιλέξετε έναν μεσίτη και μια πλατφόρμα συναλλαγών.


Οι Χρήσιμοι όροι forex συναλλαγματικής αγοράς είναι ένας μικρός συνοπτικός οδηγός για την αγορά forex. Διαβάστε πριν επενδύσετε, τους 10 καλύτερους κανόνες για κέρδη στην συναλλαγματική ισοτιμία φόρεξ.