Ψυχολογία για traders Forex

Η Ψυχολογία για traders-επενδυτές Forex, μελετά πως μία σταθερή ψυχική κατάσταση, σε μακροχρόνια βάση, κάνει έναν φόρεξ trader, πετυχημένο κερδοσκόπο.
Είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο για να κάνει κανείς το καλύτερο δυνατό trading.
Στον τομέα αυτό θα βρείτε:
Άρθρα σχετικά με την ψυχολογία και την συναισθηματική κατάστασή των επενδυτών-trader forex.