Τεχνική ανάλυση forex

Τεχνική ανάλυση forexΤεχνική ανάλυση forex σε trading συναλλάγματος:

Με την τεχνική ανάλυση forex, οι traders μελετούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Προσπαθούν να προβλέψουν βάσει των ιστορικών μεταβολών των τιμών, τις τρέχουσες συνθήκες και την πιθανή κίνηση των μελλοντικών τιμών Forex.

Υπάρχουν traders που θεωρούν την τεχνική ανάλυση επιφανειακή. Χωρίς επιστημονική βάση στην ικανή πρόβλεψη των τιμών των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Από την άλλη, traders και επενδυτές, θεωρούν ότι η τεχνική ανάλυση ανήκει στην κατηγορία των εργαλείων με σημαντική στατιστικότητα.
Αρκεί τα εργαλεία που μας παρέχει στην πρόβλεψη φόρεξ, να χρησιμοποιούνται σωστά και με σύνεση.

Είναι αλήθεια ότι η τεχνική ανάλυση Forex βασίζεται όπως και πολλά άλλα αντικείμενα ανάλυσης, στην σωστή κατάρτιση.
Για έναν, ο οποίος ασχολείται με θεμελιώδη ανάλυση, με ειδήσεις και μακροοικονομικά στοιχεία, η τεχνική ανάλυση είναι μία ανάλυση που δεν την εμπιστεύεται. Θεωρεί ότι συμβάλλει σημαντικά σε αποτυχημένες συναλλαγές.

Γεγονός είναι, ότι η τεχνική ανάλυση για κάποιους δεν λειτουργεί ενώ για κάποιους λειτουργεί. Αρκεί να έχουν την ευελιξία και την ποιότητα σε στατιστικές γνώσεις.

Γνωστοί δείκτες και ταλαντωτές τεχνικής ανάλυσης, όπως και διαγράμματα σε patterns, κάποιες φορές δουλεύουν, και κάποιες όχι… Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να τα τεστάρει. Να κάνει περισσότερη πρακτική και εκπαίδευση πάνω στα εργαλεία που δουλεύουν και αποδίδουν. Απορρίπτοντας έτσι τα εργαλεία, τα οποία δεν του δίνουν καμία χρησιμότητα.

Μύθοι για την μη αξιοπιστία της τεχνικής ανάλυσης σε forex.

Ένας μύθος που κυκλοφορεί σε διάφορα blogs και ιστοσελίδες είναι ότι η τεχνική ανάλυση θεωρείται κατάλληλη μόνο για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Σε αγορές υψηλής επικινδυνότητας. (αγορά forex).

Η αλήθεια είναι ότι η τεχνική ανάλυση για πολλά χρόνια υπήρξε εργαλείο μεγάλων κερδοσκόπων και traders που πέτυχαν υψηλές αποδόσεις.

Έχουμε μαρτυρίες από το 1920, του μεγάλου επενδυτή και κερδοσκόπου Jesse Livermore (όπου μπορείτε να διαβάσετε τη βιογραφία του ΕΔΩ), ο οποίος θεωρούνταν από πολλούς, ως ο πρώτος τεχνικός αναλυτής. Η στρατηγική του ήταν μεσομακροχρόνια… Οπότε δεν μπορεί κάποιος να κατηγορήσει, ότι η τεχνική ανάλυση είναι μόνο για βραχυχρόνια πρόβλεψη τιμών.

Οι traders μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για διάφορα χρονικά διαστήματα. Από διαγράμματα ενός λεπτού μέχρι και μηνιαία διαγράμματα.

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της τεχνικής ανάλυσης:

Μπορεί να μελετηθεί ρωτώντας άτομα που εργάζονται σε αμοιβαία κεφάλαια και μεγάλες επενδυτικές τράπεζες.

Αυτοί οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση συστηματικά, για την λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων. Αν κάποιος κάνει μία έρευνα στο διαδίκτυο και αναζητήσει επιτυχημένους traders θα βρει σημαντικές πληροφορίες. Ανά τις δεκαετίες, πάρα πολύ έμποροι forex και μετοχών, οφείλουν την επιτυχία τους στην τεχνική ανάλυση.

Υπάρχουν πολλά βιβλία με συνεντεύξεις από έμπειρους και κορυφαίους traders. Οι στρατηγικές τους είναι να ακολουθούν πιστά και με πειθαρχία τα σήματα της τεχνικής ανάλυσης.
Την εκτιμούν ιδιαίτερα, ως σημαντικό μέρος του οπλοστασίου τους.

Η αλήθεια είναι, ότι δεν είναι όλοι οι τεχνικοί δείκτες και οι ταλαντωτές, χρήσιμοι, για όλες τις αγορές.
Υπάρχουν ταλαντωτές και patterns που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για μετοχές και για συναλλαγματική ισοτιμία Forex. Αυτοί μπορεί να μην κάνουν και για την αγορά παραγώγων ή εμπορευμάτων.

Ένα ουσιαστικό λάθος που κάνουν οι traders: Χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες και μοτίβα διαγραμμάτων που δουλεύουν σε μία κατηγορία…για όλες.
Με άλλα λόγια, για κάποια άλλη κατηγορία π.χ μετοχές, οι εν λόγω δείκτες, μπορεί να μην δουλεύουν….

Το ίδιο ισχύει και για τη συναλλαγματική ισοτιμία Forex. Ένας δείκτης μπορεί να δουλεύει αποτελεσματικά εκεί και να μην δουλεύει π.χ για cryptocurrencies. Έτσι, η τεχνική ανάλυση χάνει την αξιοπιστία της, ως ανάλυση. Και πολλοί έμποροι-traders, τη θεωρούν “πρόχειρη και χωρίς επιστημονική βάση ανάλυση”.

Όσον αφορά την ακρίβεια στις προβλέψεις:
Η αλήθεια είναι ότι πολλοί επενδυτές και αναλυτές προσπαθούν να προβλέψουν την τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας με ακριβή τρόπο. Αυτό είναι μέγα λάθος.

Οι αγορές δεν είναι μαθηματικά. Η ανθρώπινη φύση και η ψυχολογία είναι απρόβλεπτη σε αντιδράσεις πάνω σε οικονομικά γεγονότα.

Αρκεί μια καλή και στατιστικά σημαντική πιθανότητα, για ένα εύρος τιμών και χρονικό πλαίσιο.

Το ίδιο κάνουμε και εμείς σαν ιστοσελίδα στο BestForex.gr
Προσπαθούμε να βρούμε ταλαντωτές, ισχυρά σημεία στήριξης και αντίστασης που να λειτουργούν -όχι πάντοτε…. Αλλά τον περισσότερο καιρό, με τη μεγαλύτερη (όσο μπορούμε) πιθανότητα…

Αυτά είναι και τα εργαλεία που θεωρούμε χρήσιμα και αξιόπιστα. Να λειτουργούν ως μέσα, για την ορθή και με αξιοπιστία πρόβλεψη της πορείας της ισοτιμίας forex.

Εν κατακλείδι:

Η τεχνική ανάλυση, παρέχει αξιόλογα εργαλεία. Για ορθή πρόβλεψη της ισοτιμίας forex.

Είναι στο χέρι του κάθε trader, να διερευνήσει την πιστότητα και την εγκυρότητα των διαγραμμάτων και των ταλαντωτών.
Η τεχνική ανάλυση, δεν εγγυάται άμεσα κέρδη, με 100% ακρίβεια.
Η τεχνική ανάλυση παρέχει την δυνατότητα για μια ρεαλιστική απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης.
Και με πιθανότητα, προσπαθεί να προβλέψει την πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών φορεξ.

Αν αναζητείτε αναλύσεις πάνω σε τεχνική ανάλυση forex, τότε σας τις παρέχουμε δωρεάν, σε εβδομαδιαία βάση. Θεωρούμε ότι κάνουμε αξιόπιστες και έγκυρες προβλέψεις σε forex trading.
Για τις πιο γνωστές ισοτιμίες φόρεξ (EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, GBP/JPY) και CFD’s βασικών μετοχών.

Δωρεάν και σε συνεχή εβδομαδιαία ενημέρωση…