Τιμές Forex

Online|Real time Τιμές για ForexΤιμές για Forex σε Βασικούς Χρηματιστηριακούς Δείκτες, Εμπορεύματα, Ομόλογα, και τώρα και Κρυπτονομίσματα!

 Συγκεντρωτικά δεδομένα τιμών για forex πάνω σε βασικά επενδυτικά προιόντα! Οι πιο σημαντικοί χρηματιστηριακοί δείκτες του κόσμου, ομολογίες καθώς και τιμές βασικών εμπορευμάτων και κρυπτονομισμάτων!

 


Παρακάτω σας παραθέτουμε 2 συγκεντρωτικούς πίνακες
με τιμές για τα κυριοτέρα προιόντα forex:
( *εκτός των τιμών συναλλαγματικής σταυροειδούς ισοτιμίας φορεξ )


ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τιμές σε βασικούς χρηματιστηριακούς Δείκτες, Εμπορεύματα και Ομόλογα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Τιμές για βασικά Κρυπτονομίσματα:Επιπλέον σας παρέχουμε σε real time, ισοτιμίες συναλλάγματος forex, για τα πιο σημαντικά ζεύγη νομισμάτων και σταυροειδών συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Δείτε τα τελευταία Live Exchange Rates!  Mε
 ιστορικά γραφήματα forex ώστε να δείτε πώς κινούνται τα νομίσματα στον χρόνο. Κάντε την δική σας τεχνική ανάλυση πάνω σε forex.

 

 

 

Οι ανωτέρω real time τιμές forex και τα διαγράμματα παρέχονται απο την εξαιρετική ιστοσελίδα για traders σε forex και χρηματιστήριο, Trading View