Day trading: Οδηγός για αρχάριους στην Ελλάδα

Day trading τι είναι;

Day trading: Οδηγός για αρχάριους στην Ελλάδα

Day trading: Οδηγός για αρχάριους στην Ελλάδα

Το day trading αποτελεί μια επενδυτική στρατηγική που απαιτεί προσοχή, δεξιότητα και αφιέρωση. Στον πυρήνα του, βρίσκεται η ιδέα της αγοράς και πώλησης χρηματοοικονομικών εργαλείων μέσα στην ίδια ημέρα. Οι day traders επιδιώκουν την απόκτηση κέρδους από τις μικρές αλλαγές των τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρά την απαιτητικότητά του, το day trading αντιπροσωπεύει μια σημαντική επενδυτική στρατηγική που προσφέρει τη δυνατότητα για κέρδος, αν γίνει σωστά. Τι απαιτεί όμως;

 • Εκπαίδευση και δεξιότητες

Η επιτυχία στο day trading δεν εξαρτάται από την τύχη αλλά από την εκπαίδευση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες. Οι day traders αφιερώνουν χρόνο για να μάθουν τα βασικά και προχωρημένα στοιχεία της ανάλυσης της αγοράς. Της τεχνικής ανάλυσης και της διαχείρισης του ρίσκου. Καθώς εκπαιδεύονται, αναπτύσσουν την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις, βασισμένες σε αντικειμενική ανάλυση, αντί να βασίζονται στην τύχη.

 • Διαχείριση ρίσκου και στόχοι

Οι επαγγελματίες day traders διαχειρίζονται το ρίσκο με προσοχή. Αναγνωρίζουν τον κίνδυνο που συνοδεύει κάθε συναλλαγή και χρησιμοποιούν αντικειμένικούς στοχους για τον προσδιορισμό των “στόχων κέρδους” και απωλειών. Αυτό τους επιτρέπει να παραμένουν αντικειμενικοί. Και να αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη επιρροή της τύχης.

 • Οι εξελίξεις της τεχνολογίας

Η σημερινή τεχνολογική εξέλιξη έχει επιτρέψει στους day traders να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο στις αγορές. Η πρόσβαση σε γρήγορη εκτέλεση και μεγάλα δεδομένα, επιτρέπει στους traders να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε πληροφορίες και όχι στην τύχη.

Εν κατακλείδι, το day trading αποτελεί μια προσπάθεια που απαιτεί εκπαίδευση, δεξιότητα, και σοβαρότητα. Αν και μπορεί να φαίνεται ότι η τύχη παίζει ρόλο, οι επαγγελματίες day traders αποδεικνύουν ότι η ανάλυση, η δεξιότητα και η τεχνολογία, μπορούν να κυριαρχήσουν στην επίτευξη επιτυχίας σε αυτήν την προκλητική στρατηγική επένδυση.

Η τέχνη της στιγμιαίας απόφασης

Η τέχνη της στιγμιαίας απόφασης στον κόσμο του day trading αποτελεί έναν συνδυασμό σύνθετων δεξιοτήτων και ψυχολογικής αντοχής. Οι day traders, σε αντίθεση με τους επενδυτές που κρατούν θέσεις για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, βρίσκονται συνεχώς σε κατάσταση υπερέντασης. Ενώ η πίεση του χρόνου και η ανάγκη να αντιδρούν άμεσα στις εξελίξεις στις αγορές, αυξάνει και τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις και η ικανότητα να αντλούν πληροφορίες από γραφήματα και αγοραία ανάλυση, αποτελούν αναγκαία εργαλεία για τον day trader. Αυτές οι αναλυτικές δεξιότητες τον εξοπλίζουν με την ικανότητα να αναγνωρίζει τα μοτίβα και τις τάσεις στις τιμές των χρηματιστηριακών προϊόντων. Και να ενεργεί ανάλογα.

Ωστόσο, η διαδικασία της στιγμιαίας απόφασης δεν περιορίζεται μόνο στην ανάλυση τεχνικών δεδομένων. Οι day traders πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τον ψυχολογικό παράγοντα. Η πίεση, ο φόβος, και ο ενθουσιασμός είναι συναισθήματα που μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους. Η ικανότητα να διαχειρίζονται αυτά τα συναισθήματα και να παραμένουν συγκρατημένοι και λογικοί είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη επιτυχίας στο day trading.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τέχνη της στιγμιαίας απόφασης απαιτεί την ανάπτυξη μιας στρατηγικής που συνδυάζει την τεχνική ανάλυση με την ψυχολογική αντοχή. Οι day traders πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τον κίνδυνο και την αναμενόμενη ανταμοιβή για κάθε επιλογή τους. Και να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια. Επιπλέον, η συνεχής εκπαίδευση και η πρακτική αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την βελτίωση των ικανοτήτων τους. Για την προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών.

Η τέχνη της στιγμιαίας απόφασης στο day trading αντιπροσωπεύει έναν πολύπλοκο συνδυασμό τεχνικών, γνώσεων και ψυχολογικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να επιτύχει κανείς στον συναρπαστικό, αλλά και απαιτητικό κόσμο του day trading.

Το κίνητρο του Day Trading

Το day trading είναι ένα πεδίο που προσελκύει επενδυτές για πολλούς λόγους. Oμως, η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την πρακτική είναι πολύ περισσότερο σύνθετη από αυτό που ενδεχομένως να φαίνεται επιφανειακά. Τα κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους στον κόσμο του day trading ποικίλουν από ατομικές ανάγκες και φιλοδοξίες.

Ένας από τους κοινούς λόγους που κάποιοι επενδυτές ασχολούνται με το day trading είναι η ανεξαρτησία που προσφέρει αυτή η δραστηριότητα. Η ιδέα της διαχείρισης των δικών σας χρηματικών πόρων χωρίς την ανάγκη να υπακούσετε σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως ένας εργοδότης, μπορεί να είναι ελκυστική για πολλούς. Ο day trader έχει τον έλεγχο των αποφάσεών του και του χρόνου του.

Επιπλέον, πολλοί αντιλαμβάνονται το day trading ως μια ευκαιρία για κέρδη. Οι μικρές διακυμάνσεις στις τιμές των χρηματιστηριακών προϊόντων προσφέρουν τη δυνατότητα για συχνές trading ευκαιρίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις αγορές που κινούνται γρήγορα. Όπου οι day traders, μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις αλλαγές γρήγορα, προκειμένου να επωφεληθούν.

Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες για κέρδη, το day trading είναι επίσης γνωστό για τον υψηλό βαθμό κινδύνου που συνεπάγεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση σύντομα χρονικά πλαίσια. Και μπορεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στις αγορές. Αυτό καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευση και την προετοιμασία πριν ασχοληθεί κανείς με το day trading. Καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποδόσεων και των στρατηγικών.

Δημοφιλείς Στρατηγικές Day Trading

Οι στρατηγικές που εφαρμόζονται στον κόσμο του day trading αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας στον χώρο αυτόν. Κάθε στρατηγική προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις αγορές.

Ας εξετάσουμε πιο λεπτομερώς αυτές τις στρατηγικές:

Στρατηγική των κινητών μέσων όρων (Moving Average Strategy)

Αυτή η στρατηγική βασίζεται στον υπολογισμό της μέσης τιμής ενός χρηματοοικονομικού αγαθού σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η σύγκριση της τρέχουσας τιμής με τη μέση τιμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών και των σημείων εισόδου και εξόδου.

Στρατηγική Breakout

Αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται στον εντοπισμό των στιγμών, όπου η τιμή “σπάει” ένα σημαντικό επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εισόδου στην αγορά, καθώς υποδηλώνει ένα πιθανότατα σημαντικό κίνησης της τιμής.

Στρατηγική της Τάσης (Trend Following Strategy)

Αυτή η στρατηγική εστιάζει στον εντοπισμό των τρεχουσών τάσεων των τιμών. Οι day traders που ακολουθούν αυτήν τη στρατηγική προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις τάσεις ανόδου ή πτώσης.

Προχωρημένες Τεχνικές Ανάλυσης

Εδώ συμπεριλαμβάνονται δείκτες όπως ο Relative Strength Index (RSI), ο Moving Average Convergence Divergence (MACD) και ο Stochastic Oscillator. Αυτοί οι δείκτες παρέχουν σήματα αγοράς και πώλησης, βασιζόμενα στην ανάλυση της τιμής και του όγκου.

Διαχείριση του Κινδύνου (Risk Management)

Η διαχείριση του κινδύνου είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση ότι οι απώλειες παραμένουν υπό έλεγχο. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση stop-loss εντολών, για την περιορισμό των απωλειών. Καθώς επίσης και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, για τη μείωση του κινδύνου.

Αυτές οι δημοφιλείς στρατηγικές είναι μόνο μια εισαγωγή στον κόσμο του day trading. Κάθε στρατηγική έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Και είναι σημαντικό να τις ερευνήσετε περαιτέρω, πριν αποφασίσετε ποια σας ταιριάζει καλύτερα.

Καλύτερα βιβλία για το Day Trading

Η ανάγνωση είναι ένας από τους πιο αξιόλογους τρόπους να μάθετε περισσότερα για το day trading. Υπάρχουν πολλά βιβλία που καλύπτουν αυτό το θέμα. Και εδώ θα σας παρουσιάσουμε μερικά από τα πιο σημαντικά και εκπαιδευτικά.

Οι Κλασικοί Οδηγοί του Day Trading

Υπάρχουν αρκετοί κλασικοί οδηγοί για το day trading που έχουν αποκτήσει φήμη για την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν. Αυτά τα βιβλία είναι καλά για τους αρχάριους στο trading, που θέλουν να μάθουν τα βασικά, Μερικά βιβλία είναι τα παρακάτω:

 • “Day Trading and Swing Trading the Currency Market” από Kathy Lien:
  Ένα βιβλίο που εξετάζει το day trading στην αγορά του χρηματοοικονομικού κόσμου, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για αρχάριους.
 • “How to Day Trade for a Living” από Andrew Aziz:
  Ένα βιβλίο που εξετάζει πώς να κερδίσετε από το day trading και πώς να αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες.

Σύγχρονα Βιβλία για το Day Trading

Εκτός από τους κλασικούς οδηγούς, υπάρχουν επίσης σύγχρονα βιβλία που ασχολούνται με την εξέλιξη των τεχνικών και των στρατηγικών του day trading:

 • “Market Wizards” σειρά από Jack D. Schwager:
  Αυτή η σειρά περιλαμβάνει βιβλία με συνεντεύξεις κορυφαίων traders, προσφέροντας μοναδική εισαγωγή στις εμπειρίες και στρατηγικές τους.
 • “Mastering the Trade” από John F. Carter:
  Ένα βιβλίο που εστιάζει στην τεχνική ανάλυση και πώς να χρησιμοποιήσετε τα charts για τη λήψη αποφάσεων.

Αυτά τα βιβλία αποτελούν μόνο μια γεύση των διαθέσιμων πόρων. Είναι σημαντικό να επενδύσετε χρόνο στην μελέτη και την ανάγνωση προκειμένου να αποκτήσετε βαθύτερη κατανόηση του day trading και των στρατηγικών που το περιβάλλουν.

Καλύτεροι Δείκτες για Day Trading

Οι δείκτες αποτελούν ουσιώδες εργαλείο για τους day traders. Καθώς προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την ανάλυση των αγορών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την είσοδο και έξοδο από τις συναλλαγές.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί από τους καλύτερους και πιο δημοφιλείς δείκτες που χρησιμοποιούν οι day traders:

Relative Strength Index (RSI)

Ο Relative Strength Index (RSI) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες στον κόσμο του τεχνικού trading. Πρόκειται για έναν δείκτη που μετρά τη σχετική ισχύ της αγοράς. Και παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υπεραγορά ή υποαγορά ενός χρηματοοικονομικου αγαθού.

Εδώ είναι μερικές βασικές πληροφορίες για τον RSI:

 1. Μέτρηση της Σχετικής Ισχύς: Ο RSI μετρά τη σχετική ισχύ της τρέχουσας αγοράς. Συγκρίνοντας τις ανοδικές και πτωτικές κινήσεις των τιμών ενός αγαθού. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται σε μια κλίμακα από 0 έως 100.
 2. Υπεραγορά και Υποαγορά: Ο RSI χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσετε αν ένα αγαθό είναι υπεραγορασμένο (όταν ο RSI ξεπερνά το 70) ή υποαγορασμένο (όταν ο RSI είναι κάτω από το 30). Αυτές οι σημάνσεις μπορούν να υποδείξουν πιθανές αλλαγές της τάσης.
 3. Πρόβλεψη Αντιστροφής Τάσης: Ένας συνηθισμένος τρόπος χρήσης του RSI είναι για την πρόβλεψη αντιστροφής της τάσης. Όταν ο RSI είναι σε υπεραγορασμένο ή υποαγορασμένο επίπεδο, αυτό μπορεί να υποδείξει ότι η τρέχουσα τάση είναι υπερεκτιμημένη. Και μπορεί να ακολουθήσει αντίθετη κίνηση.
 4. Σηματοδότης για Σημεία Εισόδου και Έξοδου: Οι day traders χρησιμοποιούν το RSI ως σηματοδότη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την είσοδο και την έξοδο από συναλλαγές. Για παράδειγμα, όταν ο RSI βρίσκεται σε υπεραγορασμένο επίπεδο [RSI>70], αυτό μπορεί να υποδείξει μια ευκαιρία για πώληση.

Ο RSI είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους day traders. Αλλά όπως και με κάθε δείκτη, πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες αναλυτικές μεθόδους. Και πάντα με προσοχή στο συνολικό πλαίσιο της αγοράς.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Ο δείκτης Moving Average Convergence Divergence (MACD) είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και ισχυρούς τεχνικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται στον κόσμο του day trading. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την τάση των τιμών. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη αλλαγών στις αγορές.

Εδώ είναι μερικές βασικές πληροφορίες σχετικά με το MACD:

 1. Σύγκριση των Κινητών Μέσων: Ο MACD μετρά τη διαφορά μεταξύ της γραμμής MACD και της σήμανσης (signal) γραμμής τιμών. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει τις αλλαγές στις τάσεις. Όταν η γραμμή MACD είναι πάνω από τη σημανση γραμμή, υποδεικνύει ότι η τάση είναι ανοδική, ενώ όταν είναι κάτω από αυτήν, υποδεικνύει ότι η τάση είναι καθοδική.
 2. Σηματοδότης για Σημεία Εισόδου και Έξοδου: Οι day traders χρησιμοποιούν το MACD ως σηματοδότη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την είσοδο και έξοδο από συναλλαγές. Όταν η γραμμή MACD διασταυρώνει τη σημανση γραμμή από κάτω προς τα πάνω, αυτό μπορεί να υποδείξει μια ευκαιρία για αγορά. Ενώ όταν διασταυρώνει από πάνω προς τα κάτω, μπορεί να υποδείξει μια ευκαιρία για πώληση.
 3. Σήματα Αλλαγής της Τάσης: Ο MACD επίσης παρέχει σήματα για την ανίχνευση αλλαγών της τάσης. Η “αρνητική απόκλιση” (bearish divergence) και το “θετική απόκλιση” (bullish divergence) είναι παραδείγματα συνθηκών όπου η τάση μπορεί να αλλάξει.

Ο MACD είναι ένας πολύ ισχυρός δείκτης που μπορεί να βοηθήσει τους day traders να αναγνωρίσουν τάσεις και αλλαγές στις αγορές. Ωστόσο, όπως με κάθε τεχνικό εργαλείο, η κατάλληλη χρήση και η συνδυασμένη ανάλυση με άλλους δείκτες, είναι σημαντικό για την λήψη ορθών αποφάσεων.

Stochastic Oscillator

Ο Stochastic Oscillator είναι ένας δείκτης που αποτελεί ένα ακόμα ισχυρό εργαλείο για τους day traders. Στηριζόμενος στην ανάλυση της ταχύτητας και της ισχύος της τρέχουσας τιμής ενός αγαθού σε σχέση με ένα εύρος τιμών, ο Stochastic Oscillator παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την αγοραία κατάσταση.

Εδώ είναι μερικά βασικά στοιχεία σχετικά με τον Stochastic Oscillator:

 1. Μέτρηση της Ταχύτητας και της Ισχύος: Ο Stochastic Oscillator βασίζεται στη σύγκριση της τρέχουσας τιμής ενός αγαθού με ένα εύρος τιμών (συνήθως 0 έως 100). Μετρά την ταχύτητα με την οποία η τιμή αυξάνει ή μειώνεται σε αυτό το εύρος. Καθώς και την ισχύ της τρέχουσας κίνησης.
 2. Υπεραγορά και Υποαγορά: Ο Stochastic Oscillator χρησιμοποιείται για την αναγνώριση καταστάσεων υπεραγοράς (όταν ο δείκτης είναι υψηλότερος από ένα συγκεκριμένο όριο, συνήθως 80) και υποαγοράς (όταν είναι χαμηλότερος από ένα άλλο όριο, συνήθως 20). Αυτές οι σημάνσεις μπορούν να υποδείξουν αλλαγές στην τάση.
 3. Στοιχεία %K και %D: Ο Stochastic Oscillator περιλαμβάνει δύο κύρια στοιχεία, το %K και το %D. Το %K είναι το ταχύτερο στοιχείο και το %D είναι το αργότερο στοιχείο. Οι διασταυρώσεις αυτών των δύο στοιχείων, παρέχουν σήματα για αγορά και πώληση.
 4. Σήματα Πάνω και Κάτω: Ο Stochastic Oscillator μπορεί να παράγει σήματα, όταν η τιμή πλησιάζει τα άκρα του εύρους τιμών. Όταν η τιμή πλησιάζει το υψηλό άκρο, μπορεί να υποδείξει ότι η τάση είναι υπεραγορασμένη. Και μια αντίθετη κίνηση είναι πιθανή.

Ο Stochastic Oscillator είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση των υπεραγορασμένων και υποαγορασμένων καταστάσεων στις αγορές. Και για την παραγωγή σημάτων εισόδου και εξόδου. Εντούτοις, όπως πάντα, η χρήση του δείκτη πρέπει να συμπληρώνεται με άλλες τεχνικές αναλύσεις και την γενική σας κρίση για το συνολικό πλαισίο της αγοράς.

Bollinger Bands

Οι Bollinger Bands αποτελούν έναν άλλο δημοφιλή τεχνικό δείκτη που χρησιμοποιείται στο day trading. Αυτοί οι δείκτες δημιουργήθηκαν από τον John Bollinger. Και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την διακύμανση των τιμών γύρω από ένα κινούμενο μέσο.

Εδώ είναι μερικές βασικές πληροφορίες σχετικά με τα Bollinger Bands:

 1. Κεντρικός Κινούμενος Μέσος (Simple Moving Average – SMA): Τα Bollinger Bands περιλαμβάνουν μια κεντρική κινούμενη μέση τιμή, η οποία είναι η γραμμή που αντιπροσωπεύει το μέσο όρο των τιμών του αγαθού, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 2. Άνω και Κάτω Bollinger Bands: Τα Bollinger Bands περιλαμβάνουν δύο επιπλέον γραμμές. Που βρίσκονται πάνω και κάτω από την κεντρική κινούμενη μέση τιμή. Αυτές οι γραμμές αντιπροσωπεύουν την διακύμανση των τιμών. Και υπολογίζονται με βάση την τυπική απόκλιση (standard deviation) των τιμών.
 3. Υπεραγορά και Υποαγορά: Τα Bollinger Bands χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση καταστάσεων υπεραγοράς και υποαγοράς. Όταν οι τιμές βρίσκονται πολύ κοντά στο άνω Bollinger Band, μπορεί να υποδηλώνει ότι οι τιμές είναι υπεραγορασμένες και μια αντίθετη αντίδραση είναι πιθανή. Αντίστροφα, όταν οι τιμές βρίσκονται πολύ κοντά στο κάτω Bollinger Band, μπορεί να υποδηλώνει υποαγορά.
 4. Χρήση ως Σηματοδότης: Οι Day traders χρησιμοποιούν τιςBollinger Bands ως σηματοδότη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την είσοδο και έξοδο από συναλλαγές. Όταν οι τιμές διασχίζουν την άνω ή κάτω Bollinger Band, μπορεί να υποδηλώνουν μια ευκαιρία για αγορά ή πώληση αντίστοιχα.

Οι Bollinger Bands είναι ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο για τον έλεγχο της διακύμανσης των τιμών και την ανίχνευση καταστάσεων υπεραγοράς και υποαγοράς. Χρησιμοποιούνται ευρέως στον χώρο του day trading για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τις αγορές.

Είναι το Day Trading κερδοφόρο;

Το ερώτημα αν το day trading είναι κερδοφόρο είναι σύνθετο και απαιτεί πολλές διαφορετικές πτυχές για να απαντηθεί.

Πλεονεκτήματα του Day Trading

Υπάρχουν πολά πλεονεκτήματα στο day trading που καθιστούν τη δραστηριότητα αυτή ελκυστική για ορισμένους όπως:

 1. Ευελιξία: Οι day traders έχουν την ευελιξία να εργάζονται από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 2. Κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα: Οι day traders μπορούν να επωφεληθούν από τις μικρές κινήσεις των τιμών εντός της ημέρας.
 3. Ανεξαρτησία: Οι day traders ελέγχουν το δικό τους χρηματοοικονομικό μέλλον και δεν εξαρτώνται από εργοδότες.

Κινδύνοι του Day Trading

Παρά τα πλεονεκτήματα, το day trading συνοδεύεται και από αξιοσημείωτους κινδύνους όπως:

 1. Ψυχολογική Πίεση: Η συνεχής παρακολούθηση των αγορών μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογική πίεση και άγχος.
 2. Κινδύνος απώλειας κεφαλαίου: Η απώλεια κεφαλαίου είναι μια πραγματική πιθανότητα στο day trading και το ρίσκο ιδιαίτερα αυξημένο.
 3. Υψηλή Μάθηση: Το day trading απαιτεί σημαντικό χρόνο για να αποκτήσετε τις απαραίτητες δεξιότητες.

Προσέγγιση με Προσοχή

Το day trading απαιτεί σοβαρή προετοιμασία και προσοχή. Είναι ένας κόσμος γεμάτος ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους.

Εδώ είναι μερικές επιπλέον συμβουλές για όσους σκέφτονται να ασχοληθούν με το day trading:

 1. Διαρκής Εκπαίδευση: Οι αγορές εξελίσσονται συνεχώς, και είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι. Συνεχίστε την εκπαίδευσή σας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας.
 2. Κοινότητα: Συνδεθείτε με άλλους day traders. Είτε μέσω online φόρουμ, είτε σε τοπικά γκρουπ. Η ανταλλαγή εμπειριών και συμβουλών μπορεί να είναι πολύτιμη.
 3. Διαχείριση Κεφαλαίου: Καθορίστε ένα συγκεκριμένο ποσό που είστε έτοιμοι να επενδύσετε στο day trading. Και να το θεωρείτε ως χρηματικό ποσό που μπορείτε να χάσετε, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σας σταθερότητα.
 4. Προσοχή στην Ψυχολογία: Η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση του day trader. Εκπαιδευτείτε στη διαχείριση του άγχους και την αυτοπειθαρχία.
 5. Δοκιμάστε με Virtual Trading μέσω ενός demo account: Πριν αρχίσετε με πραγματικά χρήματα, δοκιμάστε το day trading με Virtual Trading μέσω ενός δωρεάν demo account για να αποκτήσετε εμπειρία χωρίς κίνδυνο απώλειας.

Το day trading μπορεί να είναι κερδοφόρο για κάποιους, αλλά είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί δέσμευση, εκπαίδευση και συνεχή αυτοεξέλιξη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αντιμετωπίσουν το day trading με σεβασμό για τους κινδύνους που συνεπάγεται. Και να προετοιμαστούν προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Είναι το Day Trading τυχερό παιχνίδι και τζόγος;

Αυτή η ερώτηση έχει απασχολήσει πολλούς, αλλά η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Το day trading μπορεί να μοιάζει με τυχερό παιχνίδι, αλλά η επιτυχία σε αυτήν τη δραστηριότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Τα Στοιχεία της Τύχης στο Day Trading

Τα ακόλουθα στοιχεία της τύχης μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις στο day trading:

 1. Τυχερός συνδυασμός κινήσεων: Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να συμβούν τυχεροί συνδυασμοί που οδηγούν σε κέρδη.
 2. Εξωτερικά νέα: Ειδήσεις και γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγορές.
 3. Συναλλαγές τύπου “στοίχημα”: Ορισμένοι traders προσεγγίζουν το day trading ως στοίχημα. Και λανθασμένα βασίζονται μόνο στην τύχη.

Συγκρατημένη Προσέγγιση

Εντούτοις, η συγκρατημένη προσέγγιση του day trading απορρίπτει την ιδέα της τύχης. Πως; Με τα παρακάτω:

 1. Ανάλυση και στρατηγική: Οι επαγγελματίες day traders βασίζουν τις αποφάσεις τους σε ανάλυση της αγοράς και σε καλά στρατηγικά σχέδια.
 2. Εκπαίδευση και εμπειρία: Οι εκπαιδευμένοι day traders επενδύουν χρόνο στη μάθηση. Και αποκτούν εμπειρία πριν προβούν σε συναλλαγές.
 3. Διαχείριση Ρίσκου: Οι επαγγελματίες είναι πάντα προσεκτικοί, όσον αφορά τη διαχείριση του ρίσκου.

Το day trading δεν είναι απλώς ένα τυχερό παιχνίδι.

Η αλήθεια είναι ότι το day trading δεν είναι απλώς τυχερό παιχνίδι. Η τύχη ενδέχεται να επηρεάσει μερικές συναλλαγές, αλλά η επιτυχία σε αυτήν τη δραστηριότητα βασίζεται στην ανάλυση, την εκπαίδευση, την εμπειρία και τη διαχείριση του ρίσκου. Οι day traders πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα της αγοράς. Και να ακολουθούν στοιχεία που είναι υπό τον έλεγχό τους. Επομένως, το day trading δεν είναι απλά θέμα τύχης. Αλλά μια δραστηριότητα που απαιτεί εξειδίκευση και δεξιότητα.

Καλύτερη Πλατφόρμα για Day Trading

Η επιλογή της σωστής πλατφόρμας είναι κρίσιμη. Καθώς αυτή θα αποτελέσει το εργαλείο με το οποίο θα πραγματοποιείτε τις συναλλαγές, θα αναλύετε τις αγορές και θα λαμβάνετε τις αποφάσεις σας. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας εξαρτάται από τον τύπο των αγορών που θέλετε να εξερευνήσετε, το κεφάλαιο που διαθέτετε, την πείρα σας, και πολλούς άλλους παράγοντες.

Ανεξαρτήτως της πλατφόρμας που θα επιλέξετε, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσετε προτού ξεκινήσετε το day trading.

 1. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να εκπαιδευτείτε και να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.
 2. Δεύτερον, πρέπει να αναπτύξετε μια σαφή στρατηγική που θα καθοδηγεί τις αποφάσεις σας.
 3. Το day trading είναι μια δραστηριότητα που συνδυάζει την τέχνη της στιγμιαίας απόφασης με την τεχνική ανάλυση της αγοράς. Και η στρατηγική σας πρέπει να αντιστοιχεί στους στόχους σας και το στιλ σας.

Συνεπώς, ακόμη και πριν εξετάσετε τις διάφορες πλατφόρμες που είναι διαθέσιμες για το day trading, πρέπει να καθορίσετε τις δικές σας ανάγκες και στόχους. Αφού κατανοήσετε τις δικές σας απαιτήσεις, μπορείτε να αρχίσετε να αξιολογείτε τις πλατφόρμες, βάσει των χαρακτηριστικών τους, του κόστους, της δυνατότητας εκτέλεσης συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και της ευκολίας χρήσης.

Στο παρακάτω linκ σας δίνουμε μερικές από τις πιο αξιόπιστες και 100% εποπτεόμενες πλατφόρμες συναλλαγών που έχουμε ξεχωρίσει. Αξίζει να τις μελετήσετε και να ανοίξετε έναν δωρεάν demo λογαριασμό με εικονικά χρήματα ώστε να τεστάρετε τις στρατηγικές σας. Καλή επιτυχία στο day trading!

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ONLINE DAY TRADING ΜΕ CFD s  

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *